Autism i ett nytt ljus – från problem till ”superkraft”

De senaste åren har företagsledare, klimataktivister och författare öppet berättat om sin autism. Historiskt har diagnosen enbart setts som ett problem, men nu lyfts allt oftare tankesätt som samhället kan lära sig av. Håller bilden av autism på att förändras?