40 år av konserter på Ullevi

20 juni 1982 ägde norra Europas första stadionkonsert rum på Ullevi i Göteborg. 40 år senare har arenan rymt några av världens största artister och flera miljoner åskådare. Men problemfritt har det inte varit.