Med kriget i Ukraina har en rad nya och gamla symboler dykt upp för att visa var man står. ”Det är jätteviktigt med symboler i krigstid”, menar Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Bild: Erik Nylund
Med kriget i Ukraina har en rad nya och gamla symboler dykt upp för att visa var man står. ”Det är jätteviktigt med symboler i krigstid”, menar Orla Vigsö, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. Bild: Erik Nylund

Med kriget kom kampen mellan olika symboler

Kriget har kommit till Europa och med det kampen mellan olika symboler. I Ukraina står propagandastriden mellan de ryska truppernas ”Z” och det invaderade landets solrosor. De gula blommorna har på kort tid spridit sig över världen som en ny – och kanske behövlig – symbol för fred.