Patentet på Tadalfafil gick ut 2017 och priset har fallit kraftigt de senaste åren. Detta kan göra att fler får tillgång till preparaten.
Patentet på Tadalfafil gick ut 2017 och priset har fallit kraftigt de senaste åren. Detta kan göra att fler får tillgång till preparaten. Bild: Morad HEGUI

Potenspiller kan hjälpa diabetespatienter

Potensmedlet Tadalafil, med samma verksamma ämne som det mer kända läkemedlet Viagra, ger tydliga förbättringar för patienter med typ 2-diabetes. Det visar en ny studie som genomfördes av forskare från Sahlgrenska akademien och Karolinska institutet. Men att självmedicinera med potensläkemedel kan vara farligt, i värsta fall förenat med livsfara.
– Jag vill inte att någon ska beställa den här medicinen på nätet på egen hand, säger forskaren Per-Anders Jansson.

ANNONS
|

Tadalafil tillhör en grupp läkemedel som kallas för PDE5-hämmare och används normalt för att behandla impotens. Men till skillnad från de övriga läkemedel i gruppen som är godkända i Sverige är Tadalafil långtidsverkande och kan ordineras med en daglig dos.

Läkare som behandlar patienter med impotens har länge sett att potensläkemedel också har positiva effekter på andra områden. Det verkar som att blodkärlen generellt mår bättre av medicinen.

– Det finns siffror som visar att 70 procent av alla män med typ 2-diabetes utvecklar impotens. Det beror på att man efter många år med sjukdomen utvecklar komplikationer på små blodkärl och även på nerver så att de får en sämre funktion. Om läkemedel som behandlar impotens också kan ha positiva effekter på ämnesomsättningen, tycker jag att fler borde testa det under kontrollerade former, säger Per-Anders Jansson, professor vid Sahlgrenska akademin.

ANNONS

Han är en av forskarna bakom studien, där 18 personer med typ 2-diabetes deltog. Det var en liten studie med tolv män och sex kvinnor. Under sex veckor slumpades alla deltagarna till att få antingen en hög daglig dos av Tadalafil eller placebo. Efter en paus på åtta veckor fick försökspersonerna sedan det andra alternativet under sex veckors tid.

Flera upplevde biverkningar

Forskarna kunde se tydliga förbättringar på deltagarna i studiens värden. Trots att läkemedlet tidigare främst har använts av män med impotensproblem fungerade det också för kvinnorna i studien. Men flera upplevde också, liksom några av männen, biverkningar i form av muskelvärk, ryggvärk och besvär med leder. Vissa så mycket att de avbröt studien i förtid.

– Det var en liten studie där bara en tredjedel var kvinnor. Det var för få personer för att säga att man är mer benägen att få biverkningar som kvinna. Det är något som skulle kunna vara intressant att se i en uppföljande studie med en annan dosering, säger Per-Anders Jansson.

I nästa studie är tanken att inte ge en lika hög dos varje dag. Per-Anders Jansson tror dessutom att det är möjligt att man genom att lära sig förstå medicinen bättre kan komplettera med något som lindrar biverkningarna och på så vis fortsätta med läkemedlet.

ANNONS
Siffror visar att 70 procent av alla män med typ 2-diabetes utvecklar impotens. Det beror på att man efter många år med sjukdomen utvecklar komplikationer på små blodkärl och även på nerver så att de får en sämre funktion.
Siffror visar att 70 procent av alla män med typ 2-diabetes utvecklar impotens. Det beror på att man efter många år med sjukdomen utvecklar komplikationer på små blodkärl och även på nerver så att de får en sämre funktion. Bild: Andrey Popov

Ökar blodflödet i viktiga organ

Potensmedicinerna vidgar blodkärlen och kan öka blodflödet i många viktiga organ. I nuläget är det inga mediciner mot typ 2-diabetes som har den funktionen, vilket öppnar upp för nya behandlingsmöjligheter.

I studien såg man tydliga förbättringar i patienternas långtidssocker, vilket är ett mått som speglar medelblodsockret under en till två månaders tid och kan användas för att bedöma risken för framtida komplikationer.

– Det var överraskande att se en stor förbättring, eftersom de i studien redan från början låg på en bra nivå. Varje förbättring spelar roll över tid och det vi såg på bara sex veckor i studien kan innebära mindre risk för komplikationer i nerver, njurar och blodkärl under en fem– eller tioårsperiod.

Fakta om typ 2-diabetes

• Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar kroppens förmåga att producera och använda insulin effektivt. Insulin är ett hormon som hjälper kroppen att ta upp socker från blodet och omvandla det till energi.

• Symtom på typ 2-diabetes är ökad törst, ökad urinering, trötthet, suddig syn och långsam sårläkning.

• Typ 2-diabetes kan leda till hjärtsjukdomar, njursjukdomar, skador på nerver och impotens.

• Riskfaktorer inkluderar övervikt, stillasittande livsstil, högt blodtryck, högt kolesterol och ärftlighet.

• Typ 2-diabetes kan hanteras med livsstilsförändringar som hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet, samt mediciner som hjälper till att reglera blodsockernivåerna.

Källa: 1177.se

Farligt att självmedicinera

Att självmedicinera med potensläkemedel kan vara farligt, i värsta fall förenat med livsfara.

– Jag vill inte att någon ska beställa den här medicinen på nätet på egen hand. Den har biverkningar och ska absolut inte användas tillsammans med vissa andra läkemedel, eftersom det kan leda till allvarliga blodtrycksfall. Därför bör behandlingen starta i samtal med läkare.

Patentet på Tadalfafil gick ut 2017 och priset har fallit kraftigt de senaste åren. Detta kan göra att fler får tillgång till preparaten.

– När dessa mediciner introducerades var de mycket dyra. En tablett kostade 50–100 kronor. Nu när patentet har gått ut så är det en marknad som inte betingar en så hög kostnad och jag tror att man kan få en tablett för drygt tio kronor styck.

ANNONS

LÄS MER:Föräldrar till barn med diabetes hackar medicinsk utrustning

LÄS MER:Ozempic slut i stora delar av landet

LÄS MER:Nytt forskningsteam i Göteborg ska få oss att ändra livsstil

ANNONS