Ny teknik ett hinder för många äldre

ANNONS
|
Vi tillber digital teknik, som vi förr gick i kyrkan. Den som händelsevis vågar beklaga sig anses gammal och otidsenlig, och därför håller de flesta av oss tyst. Vi väntar tålmodigt i trekvart i telefon medan vi knappar oss fram genom olika tillval, och vi accepterar utan att blinka att enda sättet att boka tågbiljett är på nätet. Med lite möda checkar vi - dessutom - in oss själva på flyget och scannar våra varor i butikerna innan vi betalar med kort. – Det har blivit en polarisering mellan de som älskar tekniken och de som upplever sig helt utestängda, säger Louise Nygård, professor i arbetsterapi. Vi träffas på Karolinska Institutet i Flemingsberg, en dag när Stockholm har drabbats av Göteborgsväder. Jag har för länge sen gett upp kartfunktionen i min mobiltelefon och läser istället på vägskyltarna för att hitta rätt. – I vår forskning har vi kunnat se, att när de kognitiva förmågorna går ner får man tidigt svårt med tekniken, vilket snart leder till en lägre aktivitetsnivå. Det blir som en ond cirkel, förklarar Louise Nygård när vi sätter oss till rätta i hennes tjänsterum. Ålder har en viss betydelse, liksom sjukdom och försämrade kognitiva förmågor. Men framförallt ligger förmågan och intresset att ta till sig förändringarna på ett individuellt plan. Det finns 100-åringar som bloggar och släktforskar med internet som hjälp och 25-åringar som knappt kan skicka ett mejl. Det var när Louise Nygård själv skulle köpa en tågbiljett över telefon som hon började fundera över de här frågorna. Hon hade en vacker svart dialogtelefon med en gammaldags snurrskiva, men kunde förstås inte använda den. Bokningen krävde att hon hade en knapptelefon. – Då började jag fundera över hur det går för dem som av olika anledningar har kognitiva problem eller en begynnande demenssjukdom. Hur klarade de av att hänga med i teknikutvecklingen, säger hon. I dag ingår Louise Nygård och hennes forskningsteam i flera internationella projekt, där man studerar hur äldre människor handskas med vardagsteknik. Samtidigt som utvecklingen går i rasande takt och vi hela tiden begåvas med nya tekniska lösningar, växer gruppen som upplever sig ha problem. Det handlar inte bara om de som har tidig demens eller kognitiva svårigheter utan många äldre i allmänhet. Enligt den senaste rapporten ”Svenskarna och Internet 2016” upplever bara var tredje person i åldersgruppen 76 plus att de känner sig delaktiga i ”det nya informationssamhället”. Till exempel är det bara 14 procent av dem över 76 år som använder sig av mobilt bank-id, i jämförelse med 65 procent av befolkningen i övrigt. Enbart fyra procent i åldersgruppen utnyttjar betaltjänsten swish. – Vi har sett att det kan vara särskilt svårt när tekniken kräver flera moment i en viss ordningsföljd innan man når fram till målet. Som i en dator eller i en mobiltelefon, säger Louise Nygård. Jag fortsätter att läsa. ”Planera din resa på appen eller på ...” - och sen följer namnet på en lång webbadress.

FAKTA: Teknikanvändning

630 000 svenskar står helt utanför Internet idag, vilket motsvarar sju procent av befolkningen.

Drygt hälften av svenskarna över 76 år använder inte internet överhuvudtaget. Bara 16 procent av dem använder internet i mobiltelefonen.

14 procent i åldrarna 66-75 år använder inte Internet alls, och fler än hälften i samma åldersgrupp använder inte internet i mobilen.

I åldrarna 56-65 år saknar var tredje svensk uppkoppling i mobilen.

Över 30 procent i den äldsta åldersgruppen 76 plus använder sig inte av banktjänster på nätet och betalar inte sina räkningar den vägen. 20 procent av 65-75-åringarna betalar inte sina räkningar på nätet.

60 procent av svenskarna över 76 år använder aldrig tv-kanalernas playtjänster. Samtidigt är det den åldersgruppens som ägnar mest tid åt att titta på tv.

52 procent av kvinnorna och 38 procent av männen över 75 år anser sig vara helt okunniga om datorer.

De främsta orsakerna till att man inte använder internet är ointresse och att man anser att det innebär krånglig teknik.

Källa: Svenskarna och internet 2016, Internetstiftelsen i Sverige.

ANNONS