”Mina barn slåss – är det så farligt?”

Att syskon gnabbas och slåss är inget ovanligt. Men forskning visar att våld mellan syskon skapar stress och psykiskt lidande. Stina Hindström ger några råd åt föräldrar med bråkiga barn.