Maten i framtiden kan bli modifierad, vegetarisk och ännu mer hållbar

Teknikoptimism. Effektivare sätt att ta tillvara på maten. Och mer växtbaserad kost – kanske i form av alger? Det är idealen för den nya matgenerationen, enligt matetnologen Håkan Jönsson. På Chalmers pågår samtidigt forskning kring hur havets resurser kan användas bättre.
– Teknik är enda vägen till ett hållbart ätande, säger Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap.