Gerd Riccius, krönikör.
Gerd Riccius, krönikör. Bild: Sören Håkanlind

Varje frihet är kopplad till ett ansvar

Gerd Riccius reflekterar över den frihet som så många tar för given. ”Friheten har ett pris. Det betalas inte med egoism, destruktivitet, fåfänga, respektlöshet eller kränkningar, snarare med ödmjukhet, tacksamhet och respekt. Först när vi förstått nödvändigheten av frihetens begränsningar inser vi dess obegränsade nödvändighet”, skriver hon i sin krönika.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS
|

Den ”Frihetssång” från 1400-talet, som tillskrivs biskop Thomas Simonsson i Strängnäs, inleds med orden ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring...” De flesta människor är förmodligen benägna att instämma i detta självklara, okomplicerade påstående men vad innebär egentligen det fenomen, som benämns frihet?

För många handlar det om att utan hämningar kunna göra vad man ”känner för”. Den inställningen kan vara relevant för en eremit men i ett nätverk av sociala relationer, ett samhälle, där anpassningen till andra människor är en förutsättning, kommer den oinskränkta personliga friheten sannolikt att begränsa det mentala, fysiska eller psykologiska utrymmet för någon annan.

ANNONS

Friheten som idé kan i teorin tyckas gränslös men i praktiken ingår begreppet alltså i en både samhällsmässig och kulturell kontext, som vi har att förhålla oss till i det dagliga livet.

Grundläggande tankar för ett demokratiskt styrelseskick är frånvaron av tvång, förtryck och maktmissbruk. Det betyder inte att vi hämningslöst kan hänge oss åt allehanda excesser. För att reglera den ömtåliga balansen mellan frihet och krav har vi stiftat lagar och infört regler och normer som vägvisare.

Yttrandefriheten, en grundbult i vårt samhälle, är inte gratis. Den är en dyrbar men ömtålig kronjuvel, som måste vårdas. Endast så kan den bestå – och förtjänas. I den stund den missbrukas löper vi risken att se den gå förlorad. Varje frihet är kopplad till ett ansvar, helt i linje med principen om livets dualism där, enligt klassisk kinesisk visdom, urkrafterna Yin och Yang är nödvändiga motpoler för balans och harmoni. Allt får ett större värde när det ställs i relation till sin motsats. Mörker och ljus, sorg och glädje, ont och gott korresponderar och är varandras förutsättningar.

Den provokativa nutida konsten åberopar ofta den gränslösa konstnärliga friheten. Friheten att utmana gängse normer, spränga tabun, skapa opinion eller kränka det som för många är heligt, om nu detta är konstens mening. Nytänkande kan främja utveckling men frågan är om normupplösning har med frigörande konst att göra. Provokationen, frihetssymbolen, är paradoxalt nog i realiteten styrd och beroende av den förväntade reaktionen. Dessutom förfaller den lätt till självändamål och begränsas av sin egen målsättning, där utmaningen, inte konstverket, blir det primära och där estetiken och till och med den tekniska skickligheten ibland får träda i bakgrunden. Ett kontroversiellt eller anstötligt motivval kan naturligtvis också röra sig om en patetisk exhibitionism i syfte att på ett lättvindigt sätt få uppmärksamhet och nå ryktbarhet men det finns onekligen mer konstruktiva och hedervärda sätt att kommunicera sin konst. Det är graden av ansvarskänsla och omdöme i hanteringen av den konstnärliga friheten, som skiljer mästarens subtila förmåga att beröra från klåparens simpla och tarvliga avsikt att såra och förnedra.

ANNONS

Raderna ”Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring...” följs i ”Frihetssången” av de helt avgörande orden ”för den som frihet kan bära.” Vi bekänner oss till Deklarationen om de mänskliga rättigheterna men vem talar om Deklarationen om de mänskliga skyldigheterna? Friheten har ett pris. Det betalas inte med egoism, destruktivitet, fåfänga, respektlöshet eller kränkningar, snarare med ödmjukhet, tacksamhet och respekt. Först när vi förstått nödvändigheten av frihetens begränsningar inser vi dess obegränsade nödvändighet.

ANNONS