Peter Währborg, professor och krönikör.
Peter Währborg, professor och krönikör. Bild: Anders Hofgren

Sanningen är inte förhandlingsbar

Professor Peter Währborg belyser de allehanda konspirationsteorier kring pandemin som aktualiserades i samband med demonstrationen i Stockholm nyligen. ”Det vore alltför lätt att avfärda personerna bakom demonstrationen och även dess deltagare som lagbrytare, potentiella superspridare och hönshjärnor. Dessvärre är problemet större än så”, skriver han i sin krönika.

Det här är en krönika. Ställningstaganden är skribentens egna.

ANNONS

För bara några veckor sedan genomfördes en olaglig demonstration i Stockholm (”tusenmannamarschen”) bland annat mot restriktioner som införts på grund av den pågående pandemin. Några deltagare menade att pandemin är en bluff. Andra lanserade en hel rad konspirationsteorier. Misstro mot experter och myndigheter var likaså en central del i manifestationen. ”Frihet Sverige” kallar sig arrangörerna och med parollen ”stå upp för sanningen” som sitt fältrop. Det vore alltför lätt att avfärda personerna bakom demonstrationen och även dess deltagare som lagbrytare, potentiella superspridare och hönshjärnor. Dessvärre är problemet större än så. Det allt ökande utbudet på alternativa sanningar fortsätter att öka i takt med dess spridningsmöjligheter.

ANNONS

Människan har alltid varit en sanningssökare. Problemet med detta är ju att det finns så många sanningar; din, min och alla andras. Ett ännu större problem är att om det finns två motsägelsefulla sanningar kan inte båda vara sanna samtidigt. Det är där det krånglar till sig ordentligt. Det blir konkurrens mellan sanningarna och dessutom med förödande följder eftersom så många anser sig besitta den enda och ovedersägliga Sanningen. Till följd av dessa sanningar har Sverige begåvats med ett ansenligt antal nya statsepidemiologer, nationalekonomer samt i övrigt experter på hälsa och ekonomi. Sanningarna saluförs inte i vetenskapliga tidsskrifter eller andra liknande sammanhang. Ej heller diskuteras lösningen av fjärdegradsekvationer på samma sätt. Sanningarna skall vara så enkla att alla förstår den enkla lösning som presenteras på dessa (för andra) svåra problem. Vad värre är, sanningar florerar allt oftare som övertydligt baserade på den egna verksamhetens bristande lönsamhet.

I ett fritt land har alla och envar rätt att uttrycka sina åsikter och sin sanning. Friheten tillåter också den oförställda egoismen att tala. Den tillåter spridningen av konspirationsteorier, om än baserade på osanningar och okunskap. Men friheten tillåter inte brott mot lagar och förordningar som fattats för att värna friheten och undvika det totalitära samhällets förtryck av vissa mindre talföra grupper. Det som förvånar mig är att människor som vill underhålla, göra affärer etc. och som med all rätt i världen vill fortsätta sin dagliga verksamhet och sprida sina sanningar allt tydligare är beredda att göra detta på andra människors bekostnad.

ANNONS

Exemplen på ideologier som bejakar detta synsätt har vuxit sig allt starkare i USA, Ryssland och på andra håll i världen. Jag vänder mig mot detta försök till att med våld (avsiktlig smittspridning och falsk information om vacciner) försöka framhäva en frihetstanke med en slags anti-sanning, dvs en lögn. Man företräder därmed en rad lögner som tydligt avser att lämna människor i sticket för egen kortsiktig vinnings skull. Sanningen är inte förhandlingsbar. Inte heller lär den anpassa sig till några talföra gruppers problem med sina förmenta privilegier. Vi alla får anpassa oss till sanningen. Vi drabbas alla, på olika sätt och med olika konsekvenser.

Det faller en mörk skugga över världen när radikaliseringen av anti-intellektuella krafter tilltar allt tydligare, beredda att sälja sanningen för några glimtar av uppmärksamhet eller blodspengar.

ANNONS