Linda Appel räddar liv med headset på 1177

Sjuksköterskan Linda Appel använder varken syn eller känsel i sitt dagliga arbete. Hennes enda verktyg för att hjälpa sjuka på sjukvårdsupplysningen i Göteborg är hennes röst – och hörsel.
– Men det jag saknar mest är faktiskt doftsinnet, säger hon.