Kvinnor och unga mer benägna att tro på det paranormala

Nästan hälften av svenskarna tror att det finns människor som besitter paranormala förmågor. Det visar svar från den nationella SOM-undersökningen. Kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att tro på det paranormala. Och personer födda 1996 eller senare tror mer än de äldre.
– Det finns forskning som säger att ökningen i tron på det paranormala beror på att man vill skapa en känsla av kontroll eller mening för att hantera samtiden, säger Julia Bergquist, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.

ANNONS
|

I populärkulturen finns en uppsjö av poddar, dokumentärer och tv-program som handlar om paranormala förmågor – att det går att uppfatta eller påverka saker utan att använda sina fem fysiska sinnen; smak, lukt, syn, hörsel och känsel.

Nu har forskare undersökt i vilken utsträckning svenskarna tror på paranormala fenomen genom SOM-undersökningen, som varje år ställer frågor till Sveriges befolkning om samhälle, opinion och medier.

Deltagarna i undersökningen fick ta ställning till sex olika förmågor och svara på om de tror att personer som besitter dessa finns eller inte. De sex paranormala förmågorna som inkluderades i undersökningen var:

• Förutspå framtiden genom tarotkort, runor eller liknande hjälpmedel.

ANNONS

• Samtala med döda personer.

• Förutspå en persons framtid genom att tolka stjärnors rörelser (exempelvis med horoskop).

• Minnas vad som hänt i tidigare liv.

• Överföra energier från sina händer för att bota sjukdomar.

• Uppfatta saker genom ett sjätte sinne som de andra sinnena inte kan.

En majoritet av svenskarna svarade ”finns inte idag” på samtliga påståenden. Men 40 procent svarade att de trodde att det finns personer idag som besitter åtminstone en av de sex utvalda paranormala förmågorna.

Det är svårt att avgöra i vilken utsträckning svenskarna tror mer eller mindre på det paranormala i dag jämfört med förr, eftersom det inte har gjorts många liknande undersökningar tidigare. Forskarna hade dessutom en misstanke om att frågorna i de tidigare studier som finns hade lett till en överskattning.

– Det handlade kanske främst om möjligheten att ställa sig i mitten av en skala och svara att man kanske inte riktigt visste eller var lite osäker. Med våra frågor ville vi bara ge två svarsalternativ och tvinga respondenterna att svara att de antingen trodde eller inte. Det som förvånade oss var att resultaten ändå stod sig. Vi såg inga tecken på lägre skattning än tidigare, säger Julia Bergquist, biträdande undersökningsledare på SOM-institutet.

ANNONS
Julia Bergquist är biträdande undersökningsledare på SOM-institutet och en av personerna bakom studien.
Julia Bergquist är biträdande undersökningsledare på SOM-institutet och en av personerna bakom studien. Bild: Göteborgs universtitet

Män tror mer på ufon och Bigfoot

Undersökningen visade att kvinnor är mer än dubbelt så benägna som män att tro att det finns personer med paranormala förmågor. Hela 44 procent av kvinnorna svarade att det idag finns personer som kan uppfatta saker genom ett sjätte sinne och 30 procent svarade att det finns personer som kan samtala med döda.

Att kvinnor i större utsträckning tror på paranormala fenomen har varit genomgående i den tidigare forskningen. Men det har gått att se att det kan vara lite beroende på vilken sorts fenomen det gäller.

– I en studie som vi har gått igenom trodde kvinnor mer på astrologi, medan män trodde mer på ufon och Bigfoot till exempel, säger Julia Bergquist.

Det har inte gått att se någon tydlig förklaring i forskningen till skillnaden mellan könen.

– Min högst personliga spaning är att det finns en del trender i populärkultur som tar upp de här ämnena, där till exempel astrologi kan vara något som kodas som kvinnligt.

Kristaller har med tiden gått från new age-flum till influencertrend. Världsstjärnor som sångerskan Adele har berättat att kristaller botat hennes scenskräck. Realitystjärnan Kim Kardashian gick ut med att hon behandlade traumat från ett inbrott med hjälp av kristaller.
Kristaller har med tiden gått från new age-flum till influencertrend. Världsstjärnor som sångerskan Adele har berättat att kristaller botat hennes scenskräck. Realitystjärnan Kim Kardashian gick ut med att hon behandlade traumat från ett inbrott med hjälp av kristaller. Bild: Nicklas Elmrin

Ett substitut till traditionella religioner

Yngre människor, i synnerhet de som är födda 1996 eller senare, tror mer på det paranormala än äldre.

– Det finns forskning som säger att ökningen i tron på det paranormala beror på att man vill skapa en känsla av kontroll eller mening för att hantera samtiden. Man kanske har större behov av det när man är yngre, säger Julia Bergquist.

ANNONS

Det kan också gå att hitta en förklaring till att tron på paranormala förmågor är såpass stark i den ökade individualiseringen i samhället.

– Det kan vara ett substitut till våra traditionella religioner, som bitvis ersätts av sådan här tro. Vi ingår inte i ett kollektiv på samma sätt som förr när alla trodde på en gud. Nu kan man skräddarsy sin egen uppfattning. Man kan tro på healing men inte på spöken till exempel.

Mer om studien

Studien presenterades i kapitlet ”De okända” i SOM-institutets forskarantologi.

Frågorna ställdes i den nationella SOM-undersökningen hösten och vintern 2022.

Undersökningen gick ut till totalt 26 250 slumpmässigt utvalda personer mellan 16 och 90 år boende i hela Sverige.

3 750 personer fick frågan om paranormala förmågor. Undersökningen hade 49 procent nettosvarsfrekvens.

LÄS MER:De hjälper kvinnor bli lyckliga i sina nya liv som haggor

LÄS MER:Så gick kristaller från new age-mystik till influencertrend

LÄS MER:Folk som bor i villa och radhus mer deprimerade än andra

ANNONS