Krogkollen: Xin Chào

Om Xin Chào slipar på detaljerna och vågar ta ut svängarna lite mer så har vi här en ny vietnames att räkna stort med, skriver Fredrik Askerup.