Kristina Kappelin lämnade pennan i Rom för en ö i havet

I många år reste Kristina Kappelin, som frilansreporter för svenska medier, Italien runt med storstaden Rom som bas. Numera bor hon på en ö långt ute i havet och jobbar med att locka turister till den svenska kulturinstitution hon driver där.