Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, varnar konsumenter för att de tar stora risker om de reser utomlands utan reseförsäkring. Det kan bli dyrt.
Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå, varnar konsumenter för att de tar stora risker om de reser utomlands utan reseförsäkring. Det kan bli dyrt. Bild: Michael Probst

Varning: Res inte utan reseförsäkring

Kan du resa utomlands utan reseförsäkring? Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå svarar:
– Nej, det tycker jag inte. Du får avgöra om du vill ta den risken, men det kan bli mycket dyrt om du blir sjuk eller måste åka ambulansflyg hem.

ANNONS
|

Från den 13 juni får vi röra oss fritt inom Sverige och kan planera för hemester eller svemester, det vill säga semester hemmavid eller inom landet. Så länge som du stannar i Sverige gäller din reseförsäkring som vanligt, om du är borta i minst ett eller två dygn. Det varierar mellan olika försäkringsbolag.

Reseförsäkring ingår i alla hemförsäkringar. Den gäller oftast i 45 dagar och räcker i regel om du ska på en vanlig semesterresa. Reseskyddet består av många delar och när du reser i Sverige kan du till exempel få ersättning vid stöld eller förseningar.

Gabriella Hallberg, Konsumenternas försäkringsbyrå.
Gabriella Hallberg, Konsumenternas försäkringsbyrå.

Men fram till till 15 juli avråder utrikesdepartementet, UD, oss från att lämna landet på en resa som inte är nödvändig. Nödvändig eller inte, när UD avråder gäller normalt inte hemförsäkringarnas reseförsäkringar.

ANNONS

– Hos Folksam och Trygg-Hansa har man valt att reseskyddet fortfarande gäller, fastän UD avråder från resande. Men den som har en försäkring hos dem bör kontrollera exakt vad som gäller, för vissa delar kan vara exkluderade även från deras reseförsäkringar, säger Gabriella Hallberg.

Bör teckna separat reseförsäkring

Hennes strikta råd är att den som reser under dessa omständigheter och inte har skydd i sitt hemförsäkringsbolags reseförsäkring bör teckna en separat sådan från ett annat bolag som försäkrar resande från Sverige. Trots rådande läge går det att teckna nya reseförsäkringar hos några försäkringsbolag.

– Att resa utan försäkring innebär att ta stora risker och om man blir sjuk få betala stora kostnader för sjukvård utanför EU och ambulansflyg hem, som då heller inte är täckt, förklarar hon.

Att resa oförsäkrad kan alltså innebära att man blir dubbelt drabbad, först av sjukdom och sedan av ekonomisk skada.

Täcker vård inom EU

Med det europeiska sjukförsäkringskortet, det som kallas för EU-kortet, har du som är EU-medborgare rätt till vård i ett annat EU-land, på samma vis som invånarna i landet du besöker.

EU-kortet ersätter däremot inte hemresor med till exempel ambulansflyg.

– Ambulansflyg hem kan kosta upp till en miljon kronor, säger Gabriella Hallberg.

LÄS MER:Så påverkar coronaviruset dig som konsument

I länder utanför EU får du i regel själv stå för dina vårdkostnader om du är oförsäkrad. I några länder kan intensivvård kosta 40 000-100 000 kronor per dygn beroende på i vilket land du befinner dig i. Och risken finns med covid-19 att man hamnar just på intensivvården.

ANNONS

– Och man ska komma ihåg och ha respekt för att sjukvården fortfarande kan vara hårt belastad i andra länder, säger Gabriella Hallberg.

Förutom faran för smittspridning pekar hon på andra risker med att resa så länge pandemin pågår.

– Man ska också fundera mer över varför UD avråder. Gränser kan snabbt stängas och in- och utresemöjligheter kan begränsas. Störningarna i flygtrafiken kan bli omfattande och sjukvården fortfarande mer belastad.

ANNONS