Kvinnor, unga och storstadsbor är mest benägna att ändra sin livsstil till att bli mer klimatanpassad,
Kvinnor, unga och storstadsbor är mest benägna att ändra sin livsstil till att bli mer klimatanpassad, Bild: Bild: Mostphotos

Unga kvinnor mest engagerade för klimatet

De drar ner på köttätandet och väljer att åka tåg. Unga kvinnor över hela landet gör mest för att minska sin klimatpåverkan. Det visar Världsnaturfondens klimatbarometer.

ANNONS
|

Klimatet står i fokus, mer hos kvinnor än hos män och mer bland unga och storstadsbor än bland äldre och i övriga delen av landet.

Var femte kvinna, eller 20 procent, har valt tåg framför flygresa under det senaste året. Snittet ligger på 18 procent. Kvinnor väljer också i högre grad att cykla och åka kommunalt framför att åka bil jämfört med män. Allra duktigast är de unga kvinnorna i de större städerna. Det visar WWF:s, Världsnaturfondens, Earth Hour Klimatbarometer, som görs varje år i mars.

Varför går unga och kvinnor och storstadsbor före, vad skiljer sig åt i deras sätt att tänka från övriga?

ANNONS

– Den frågan har vi inte ställt, utan det blir mer en spekulation från mig. Det kan vara så att i de kretsarna pratar man mer med varandra om de här frågorna och är mer medvetna. Att unga och kvinnor är mer engagerade gäller för hela landet, vilket är positivt eftersom det är de som ska ta över. Glädjande, även om jag skulle önska att män i min ålder, jag är 50, skulle vara mer engagerade, säger Ola Hansén, klimatexpert på WWF Sverige.

Färre flyger till utlandet

I undersökningen uppger 23 procent att de valt bort flygresor för att minska sin klimatpåverkan det senaste året.

LÄS MER:Hit går pengarna när du klimatkompenserar

I Transportstyrelsens statistik kunde man skönja en liten nedgång för inrikes flyg under 2018, medan utrikes fortsatte att öka. Dock har flyg till utlandet sjunkit med 2 procent under januari och februari 2019, även om vi fortfarande flyger fem gånger mer än det globala snittet.

Är det rätt väg att gå, att så mycket fokus läggs på flygresor och därmed ett stort ansvar på den enskilde konsumenten, när industrin i Sverige står för ungefär en tredjedel av landets koldioxidutsläpp med stålindustrin i täten?

– Järn- och stålindustrin omfattas av EU:s utsläppshandelssystem som successivt sjunker fram till 2050. Jag jobbar framförallt med policyfrågor mot politiker, och visst, de har huvudansvaret. Samtidigt finns en massa livsstilsval konsumenterna kan göra. De stora företagen måste ha kunder som ställer miljökrav, för du som konsument har ett stort inflytande. Dina val gör skillnad. Det är att göra det för enkelt att tro att politikerna ska fixa allt.

ANNONS

Fler äter mindre kött

Två av fem har också, enligt resultatet i undersökningen, valt att dra ner på sin köttkonsumtion för att påverka klimatet mindre. Även där drar kvinnorna det tyngsta lasset.

Hur ska männen påverkas att minska sitt köttintag?

– Jag kan bara gå till mig själv, att man måste bli mer medveten. Kunskap och hälsoaspekter gör sitt. Ju mer jag har förstått, desto mer har det påverkat mig. Och som alltid när man byter eller lägger till nya vanor handlar det om att pröva sig fram, säger Ola Hansén.

Ola Hansén, klimatexpert på WWF Sverige
Ola Hansén, klimatexpert på WWF Sverige

Vilka är de viktigaste valen för oss konsumenter?

– Det har vi försökt att tydliggöra med de fem B:na inom Earth Hour. Bilen, som står för transporterna, både med bil och flyg. Biffen som handlar om hur man äter, väljer sin mat, men också svinnet. Sedan kommer bostaden, butiken som handlar om hur vi konsumerar och börsen, hur vi sparar och förvaltar våra pengar. Börsen är lite eftersatt. Där borde vi ställa större krav på dem som förvaltar våra pengar, exempelvis pensionen. Det handlar om massor av pengar och ett stort ansvar vilar exempelvis på AP-fonderna att öka omställningen inom industrin.

Är det inte så att de som gör rätt i grunden bara blir duktigare i sina miljöval, medan andra är trögare att påverka?

ANNONS

– Den som är engagerad och får bra information tenderar att göra bättre och bättre hela tiden. För andra är barriären högre. Det man kan säga efter denna studie, är att två tredjedelar tänker på klimatet minst en gång i veckan – och att tänka positivt är en bra start. Klimat har seglat upp som det man är mest orolig för i samhället. Oro är en bra grund för att agera. Även om kvinnor är mest engagerade är det en tydlig trend bland alla att engagemanget för klimatet ökar, säger Ola Hansén.

I undersökningen framkommer att allt fler tror att klimatförändringarna kommer att påverka deras livsstil negativt i framtiden: 63 procent mot 50 procent 2018.

Hur vill du öka engagemanget för klimatet?

– I grunden tror jag att man måste komma med positiva budskap och andra mervärden. För företagen att det ger större konkurrenskraft och gladare kunder. Privat att det ger bättre hälsa eller är trendigare. Man kan inte skrämma folk att göra rätt, säger Ola Hansén.

LÄS MER:Från status till skamligt - resvanor i klimatkrisens spår

Så har konsumenterna ändrat sina färdsätt

De vanligaste åtgärderna svenskarna gjort för att minska sin klimatpåverkan vid transport:

Ersatt bilåkande med att gå mer till fots: 23 procent

Åker mer kommunalt istället för att köra bil: 21 procent

Valt tåg framför flygresa: 18 procent

Cyklat istället för att köra bil: 18 procent

Bytt till en effektivare bensin eller dieselbil som släpper ut mindre koldioxid: 3 procent

Bytt till bil som går på biobränsle: 1 procent

Bytt till elbil: 2 procent

Gått med i en delningsbil eller bilpool: 1 procent

Rest mer klimatsmart på andra sätt än ovan nämnda: 9 procent

Ersatt bilåkande med att köra elmoped: 1 procent

Ersatt bilåkande med att cykla: 3 procent

Tveksam, vet ej: 3 procent

Nej, inget av ovanstående: 35 procent

Källa: Earth Hour Klimatbarometer, mars 2019

Klimatbarometern har gjorts av Kantar Sifo på uppdrag av Världsnaturfonden WWF. Undersökningen är baserad på 1 000 genomförda intervjuer.

ANNONS