Saknad servicebok bör ge prisavdrag

ANNONS
|

Bilens ursprungliga servicebok gick inte att få, och först ett år efter köpet fick kunden en återskapad variant av denna till sin begagnade bil. Hon anmälde därför köpet till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och begärde ett prisavdrag på 10000 kronor från säljaren Toveks Bil AB i Kinna.

ARN rekommenderar bilföretaget att betala 2000 kronor till sin kund.

Enligt säljaren skulle det finnas servicebok. Bilfirman bestrider dock yrkandet och säger att det aldrig funnits något löfte om att den skulle vara komplett. När den föregående ägaren inte levererade serviceboken tog firman fram en ny och kompletterade den med historik över gjorda servicetillfällen.

ANNONS

Eftersom det tog ett år att få fram den nya serviceboken anser ARN att firman inte förmått leverera den inom skälig tid. Kunden är därför berättigad till ett prisavdrag.

ARN kommenterar detta med att det är väl känt att en bil som saknar eller har en ofullständigt ifylld servicebok betingar ett lägre värde.

ANNONS