Fri surf? Kommer du verkligen att kunna surfa som hemma i EU efter 15 juni?
Fri surf? Kommer du verkligen att kunna surfa som hemma i EU efter 15 juni?

Så surfar du med mobilen i EU

ANNONS
|

De flesta som åkt utomlands har dubbelkollat mer än en gång att dataroamingen är avstängd innan gränsen passeras. Men från 15 juni ska det inte kosta något extra att surfa via mobilnätet i ett annat EU och EES-land.

Du ska kunna surfa som hemma, med den pott du har. I de allra flesta fall är denna förändring positiv för konsumenten, men det finns undantag.

Det är viktigt att kontrollera hur mycket av din pott som du faktiskt får använda i EU/EES. För det är inte automatiskt så att du får använda hela din pott. Om vi som ett exempel tar abonnemanget Fast pris med 30 GB surf per månad hos Tele2, så har bolaget satt ett tak på att du får använda 9 GB surf i EU/EES. Har du abonnemanget Fast pris 15 GB får du använda 7 GB surf i EU/EES.

ANNONS

Det finns en bestämd modell för hur detta tak räknas ut.

- Modellen är inte transparant och som slutkund är det inte lätt att själv räkna ut vad taket är. Har du 2 GB i ditt abonnemang är det inte alltid säkert att du får använda allt det i EU, säger Fredrik Kapper, handläggare på Post- och telestyrelsen.

- Jag rekommenderar att konsumenter tittar på operatörernas hemsida för att få klarhet i vad som gäller för deras abonnemang. För om du går utöver din pott så tillkommer extra avgifter, säger han.

Alla operatörer har ännu inte bestämt hur deras villkor ska se ut efter 15 juni. Små operatörer som inte har samma möjligheter som de stora att förhandla ner priserna kanske kommer att höja sina abonnemangspriser, säger Fredrik Kapper.

- Vissa billiga abonnemang till exempel de för 99 kronor eller 199 kronor per månad kommer kanske att ta bort roaming-möjligheterna i de abonnemangen, säger Fredrik Kapper.

En annan regel som gäller för konsumenter inom EU är att huvuddelen av mobiltrafiken måste ske inom det land där man köpt sitt abonnemang. Detta för att förhindra att konsumenter tecknar ett abonnemang i ett EU-land med väldigt låga avgifter, för att sedan använda dataroamingen mest i ett annat EU-land.

ANNONS

- Om mer än hälften av din mobiltrafik sker utomlands under en period av fyra månader, så kan operatören ta ut en extra avgift eftersom operatörerna fakturerar varandra, säger Fredrik Kapper.

Men hur gör operatörerna då? Så här resonerar några av de operatörer som redaktionen har varit i kontakt med om de nya reglerna för surf inom EU/EES. Prisexempel och kommentarer är inhämtade från respektive operatörs hemsida, telefon, mejl eller chatt 19-21 april 2017.

3: Surfen i Europa kostar nu 50 öre/MB. Prisexempel: Om du skulle ladda upp cirka 20 bilder på Instagram skulle det dra 10 MB och kosta 5 kronor. Tre kommer i enlighet med EU-regleringen att ta bort kostnaden för roaming inom EU för kunderna. Det kommer att ske innan den 15 juni och just nu slipar bolaget på de sista detaljerna.

Telenor: Har du abonnemanget Frihet så ingår surfen i EU/EES nu, samma surfpott som du betalar för i Sverige får du använda i EU. Tecknade du abonnemang före juni 2016 så kommer du kunna använda din surf utan extra kostnader från 10 maj.

Telia: Du kan surfa med din månadssurf i hela EU/EES utan extra kostnad, upp till 20 GB/mån. Tar surfen slut kan du köpa extrasurf för samma pris som hemma. Gäller ej kontantkort.

ANNONS

Hallon: Väntar fortfarande på viss information från EU/EES, så bolaget återkommer med hur de nya roamingreglerna kommer att fungera i praktiken. Det kommer att bli en förändring, skriver bolaget i ett chattsvar till oss.

Tele2: Du använder dina gigabyte beroende på hur stor surfpott du har i ditt abonnemang. Har du exempelvis Fast pris 1 GB, gäller också 1 GB surf i EU/EES. Har du Fast pris 15 GB har du 7 GB surf i EU/EES.

Fakta: Dataroaming på

  1. Roaming kommer från engelskans att vandra och i mobiltelefonsammanhang används begreppet då man, oftast automatiskt, kopplas om från en teleoperatörs nät till en annans.
  2. Men för att kunna surfa på en annan operatörs nät behöver man aktivera dataroaming. Det var förr förenat med höga kostnader att surfa via någon annan operatörs nät utomlands. Och det är det fortsatt när du befinner dig utanför EU.
  3. Sedan 2007 har priserna inom EU reglerats och priserna har för varje år sänkts.
  4. För ett år sedan sänktes priserna markant för att från 15 juni försvinna helt.
  5. Det har inför detta varit långa förhandlingar inom EU för det pris som operatörerna ska betala varandra. I februari enades EU:s medlemsstater om att konsumenter från och med den 15 juni inte behöver betala tilläggsavgifter för roaming inom EU. Samtidigt sattes ett tak som begränsar hur stora avgifter operatörerna får ta ut sinsemellan för att tillhandahålla roamingtjänster. Avgiftstaket för data börjar på €7,7/GB år 2017, för att årligen sjunka ned till €2,5 år 2022.
  6. Om du med svenskt abonnemang surfar med hjälp av en annan operatör i ett EU-land fakturerar den operatören din svenska operatör. Operatörer i länder med många turister, som Italien och Spanien, har därför inte varit så angelägna om att sätta ett lågt avgiftstak. Det har däremot svenska operatörer varit.
ANNONS