Så slipper du råttor i väggarna

ANNONS

I takt med mörkret och kylan kommer också problemen med gnagare som söker sig inomhus. I år har saneringsfirmorna noterat en rekordökning av antalet råttsaneringar, vilket bland annat kan bero på många stora bostadsbyggen i städerna som gör att råttorna flyttar på sig. På hösten dras råttor och andra gnagare mot trädgårdar och bostäder i sin jakt på värme och mat.

Försäkring täcker bekämpning

Alla som har en villaförsäkring har i regel kostnadsfri skadedjursbekämpning i avtalet. För den som bor i bostadsrätt skall bostadsrättsföreningens försäkring täcka eventuella saneringar.

Viktigt att tänka på är att i stort sett ingen försäkring täcker skadorna som gnagarna åsamkar, utan bara själva saneringen. Om en råtta eller mus till exempel skadar inredning eller möbler fås ingen ersättning för detta. Något enstaka försäkringsbolag har extraförsäkring som går att teckna för ändamålet, men det är ovanligt.

ANNONS

Att få in gnagare i huset är inte särskilt trevligt. Förutom den rena äckelkänslan och att de smutsar ner, kan de ställa till med skador på till exempel elledningar, vilket i sin tur kan leda till kortslutningar och i värsta fall bränder.

– Det viktigaste när man får in råttor eller möss är att hitta orsaken till att de kommer in. Finns det trasiga rör någonstans, eller kanske en otät källardörr? säger Håkan Rystrand, leveransansvarig på Anticimex.

Möss enklare än råttor

Det absolut viktigaste i råttbekämpning är att hitta var råttorna finns och då kan det krävas att man filmar avloppsrör och liknande.

– Det är vanligare att man hör råttor än att man ser dem om de tar sig in i huset. Man kan höra dem i väggar och golv, till exempel. Och efter ett tag brukar det börja lukta, säger Håkan Rystrand.

Möss är, enligt Rystrand, betydligt enklare att bli av med än råttor.

– Har man möss hemma räcker det oftast med vanliga slagfällor betade med sötmandel eller choklad. Du kan ställa tio fällor i rad om det är så, mössen är inte särskilt smarta så de struntar i om det sitter en kusin i fällan jämte, säger han.

ANNONS

Undviker gift

Råttor är däremot mer misstänksamma mot nya föremål i sin omgivning och det kan ta tid att locka in en råtta i en fälla.

– Ställer vi ut fällor eller giftboxar kan det ta upp till en vecka innan de går in. De är lite smartare än möss, men också nyfikna, säger han.

Gift är inte särskilt vanligt att man använder längre, utan det handlar i första hand om att använda fällor och att förebygga angrepp.

– Vi undviker gift så långt vi kan eftersom vi vill undvika sekundärförgiftning. Det finns alltid en risk att andra djur får i sig giftet, eller i allra värsta fall ett barn, säger Håkan Rystrand.

Håkan Rystrands bästa tips för en gnagarfri vardag

Fallfrukt

Ta bort all fallfrukt i trädgården och om det finns kompost, se till att den är tät. Ju mer mat det finns, desto större risk att skadedjuren kommer.

Fåglar

Mata inte fåglar. Om man absolut vill mata fåglar i trädgården är det viktigt att försöka städa ordentligt på marken, annars finns risk att det drar till sig andra djur.

– Om man har problem med råttor skall man absolut inte mata fåglarna, då är råttorna väldigt svåra att få bort. Det blir som en buffé för dem, säger Håkan Rystrand.

Ingångar

Täta hål och ventiler där skadedjuren kan ta sig in. Sätt nät på alla ventiler som är öppna. En mus behöver bara 5-6 millimeter i diameter och en råtta cirka 2 centimeter för att ta sig in.

Rör

Se över gamla rör, så att de inte finns vägar in i huset för råttor. De tar sig gärna in genom trasiga rör och om rören inte är tätade ordentligt kan de ta sig in i huset den vägen.

– Har man hål i marken vid grunden kan det mycket väl vara råttor som tagit sig in i rör och sedan grävt sig ut. Då har de troligtvis bosatt sig någonstans inne i huset eller röret och ger sig ut i trädgården via hålen för att hämta mat, säger Håkan Rystrand.

Växter

Undvik klätterväxter vid fasaden. Gnagare klättrar bra och kan ta sig upp och in under taket och sedan vidare in på vinden. De kan även klättra upp i träd och ta sig upp på tak via grenar som hänger över taket.

Fakta om råttor och möss

Råttgift går inte längre att köpa som konsument, däremot kan man köpa gift mot möss.

En råtta kan klättra på insidan av ett lodrätt avloppsrör, vilket gör att den kan ta sig upp flera våningar i ett hus.

Både råttor och möss förökar sig snabbt.

En råtta kan hoppa en meter utan ansats.

En mus kan hoppa 30 centimeter.

En råtta kan gnaga sig igenom i princip allt du kan rispa med en kniv, förutom glas.

Källa: Anticimex

ANNONS