– En villaförsäkring av större omfattning, innehåller en allrisk som kan täcka mer, men man måste läsa villkoren i avtalet. Då blir det också högre premier, säger Peter Stark som är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå (arkivbild från stormen Gudrun).
– En villaförsäkring av större omfattning, innehåller en allrisk som kan täcka mer, men man måste läsa villkoren i avtalet. Då blir det också högre premier, säger Peter Stark som är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå (arkivbild från stormen Gudrun). Bild: Bengt Christian

Så här ersätter försäkringen skador efter storm

Försäkringsbolagen börjar att se konsekvenserna efter stormen Ciara. De flesta hushåll i Sverige har hemförsäkring och ägare till villor och fritidshus har ett bra skydd i den. Men om ett träd på tomten krossat din bil krävs i stället vagnskadeförsäkring.

ANNONS
|

Stormbyar längs Västkusten och mycket regn ställde till det med omedelbara konsekvenser som innesittande husägare bara kunde vänta ut. Det kan vara nedfallna träd, takpannor som blåst av taket och vindskivor som hamnat på sniskan.

Huvudregeln är att hemförsäkringen börjar gälla vid husskador som skett från en vindstyrka på 21 meter per sekund, vilket Ciara passerade med god marginal i stormbyarna längs kusten. Men det gäller att ha koll på sitt försäkringsbolags villkor om det räcker med grundförsäkringen för alla typer av skador.

– Skador på försäkrade byggnader kan ersättas även vid lägre vindstyrkor om byggnaden exempelvis skadats av fallande träd. De kunder som har stor villaförsäkring hos oss har ett utökat stormskydd som även gäller för skador på tomtmark, säger Marie Louise Ehlin på Folksam.

ANNONS

Småbyggnader kan kräva större försäkring

Den villa- eller fritidshusägare som har fler byggnader på sin tomt måste ha med alla dessa i försäkringsavtalet för att få ersättning på stormskador på dessa. Men i vissa fall kan småbyggnader kräva en särskild försäkring.

– Då blir det en villaförsäkring av större omfattning som innehåller en allrisk som kan täcka mer, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Däremot, för stormskador på byggnader som ligger sjönära som sjöbodar och badhytter, kan du till och med riskera att helt bli utan försäkringshjälp:

– Dessa går inte att försäkra eftersom det saknas byggnormer för den typen av små byggnader, säger Håkan Franzén på försäkringsbolaget Trygg-Hansa.

Däremot täcker grundförsäkringen hos Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän skador på ett växthus som står på tomten. Det är en sak som alla växthusägare kan kolla i sina villkor.

Hos Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän finns inget undantag för växthus i grundhemförsäkringen för villa.
Hos Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän finns inget undantag för växthus i grundhemförsäkringen för villa. Bild: Mostphotos

– Att växthuset ingår i grundvillaförsäkringen är sällsynt och det ska stå uttalat, säger Peter Stark.

Jenny Rudslätt på försäkringsbolaget If konfirmerar detta:

– Översvämnings- eller stormskador täcks inte i båthus, växthus eller sjöbod. Har du vår storprodukt täcks även skador på tomtmark som nedfallna träd orsakade av storm och stormskador på pool eller växthus.

Även hos Folksam krävs att man har den stora villaförsäkringen för att få ersättning för ett skadat växthus.

ANNONS

– Ofta kommer man ner i grundsjälvrisk om man har tillägg i sin villaförsäkring eller om man har ett paket som stor eller ”large” villaförsäkring. Det betyder att man försäkrar bort den högre självrisken, men betalar extra för det i sin årspremie, säger Peter Stark på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Är det vanligt med högre självrisk på grund av storm?

– Nej, grundsjälvrisk brukar gälla. Men stormen kan leda till andra skador, översvämning till exempel. Om kommunens vatten eller avloppssystem får problem på grund av stormen och man då drabbas av översvämning genom en golvbrunn är det ofta högre självrisk i villaförsäkringen, 10 procent av kostnaden och minst 10 000 kronor är ganska vanligt. Likaså om tomten svämmar över och vatten rinner in i huset så att det blir översvämning i huset.

Fallna träd forslas inte bort

Hos Trygg-Hansa räcker det att ha basskyddet för att få hjälp med att flytta, men inte forsla bort, ett nedfallet träd från exempelvis ett hustak, eller din bil. Däremot täcks inte karosskador på bilen efter en sådan händelse av hemförsäkringen. Då måste du ha en vagnskadeförsäkring.

Det kan ändå bli dyrt.

– Ofta har ju vagnskadeförsäkringarna en självrisk på kanske 5 000-6 000 kronor, säger Peter Stark på Konsumenternas försäkringsbyrå.

ANNONS
– Huvudregeln är att villaförsäkring gäller för skador på villa efter storm med en vindstyrka på över 21 meter sekund, säger Peter Stark är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå.
– Huvudregeln är att villaförsäkring gäller för skador på villa efter storm med en vindstyrka på över 21 meter sekund, säger Peter Stark är jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Bild: Pressbild

Är det däremot grannens bil som fått skador, kanske från flygande takpannor, kan ansvarsdelen i din hemförsäkring träda in. Den hjälper den försäkringstagare som fått ett skadestånd riktat mot sig.

– Men då måste du bedömas vara vållande till skadan, exempelvis i detta fall inte haft pannorna tillräckligt fastsatta enligt vedertagen metod, förklarar Peter Stark.

Om det är ett träd som skadat grannens bil eller hus handlar det om trädets status.

– Om det inte var ruttet kan man normalt inte anses som vållande till skador på grannens egendom och blir alltså inte ersättningsskyldig, säger Håkan Franzén på Trygg-Hansa och betonar vikten av att alla är försäkrade.

Värderingsregler och åldersavdrag

Översvämningar efter skyfall bedöms separat där och inte som stormskador från en viss vindstyrka.

– Om vattnet stiger och rinner in i byggnad genom fönster, dörr eller andra öppningar som finns i byggnaden, så lämnar vi ersättning. Eller om det är ett samtidigt skyfall och det regnar minst 1 millimeter per minut eller 50 millimeter per dygn, säger Håkan Franzén på Trygg-Hansa.

Räkna alltid med att det finns villkor som gör att du inte får full ersättning för dina stormskador. Allt beräknas enligt villkorens värderingsregler och med åldersavdrag.

– Om du varit väldigt oaktsam med bygget av huset så det faller som ett korthus, och annars skulle stått pall, kan nedsättning av ersättning ske, förklarar Jenny Rudslätt på If.

ANNONS

Kan egna åtgärder före eller under stormen påverka bedömningen?

– Som försäkringstagare har man en så kallad räddningsplikt, en allmän princip inom försäkring som säger att man är skyldig att inom rimliga gränser förebygga och begränsa skador som inträffat eller är på väg att inträffa, säger Björn Schedwin på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Ifall skadorna är så omfattande att man måste bo någon annanstans medan villan repareras finns möjlighet till ersättning för annat boende. Hos If och Folksam i max 24 månader från skadedagen. Trygg-Hansa ger evakueringsboende i upp till 18 månader och Länsförsäkringar ersätter merutgifter under längst 18 månader när bostaden är obrukbar.

Elavbrott kan bli en annan konsekvens av hårt väder och som i sin tur kan innebära förstörd mat i kyl och frys.

– I samband med stormar blir många av våra kunder utan el under längre perioder. Elavbrotten leder ofta till skador på livsmedel i kyl och frys. Sådana skador ska i första hand ersättas av elbolagen, säger Marie Louise Ehlin på Folksam.

Länsförsäkringar, Folksam, Trygg-Hansa och If är de fyra största hemförsäkringsbolagen.

ANNONS