Konsumentverket granskar företag som lånar ut pengar. Kreditbolag får inte locka kunder med reklam som bland annat strider mot måttfullhetskravet i konsumentkreditlagen.
Konsumentverket granskar företag som lånar ut pengar. Kreditbolag får inte locka kunder med reklam som bland annat strider mot måttfullhetskravet i konsumentkreditlagen. Bild: Bild: TT

Så får man inte locka med snabba pengar

”Vi hjälper dig att låna pengar snabbt.” Kreditbolag får inte locka kunder med reklam som låter för bra för konsumenten. Konsumentverket har nu fått ytterligare två företag att se över marknadsföringen.

ANNONS
|

I september 2018 infördes en ny paragraf i konsumentkreditlagen, den så kallade måttfullhetsbestämmelsen. Det kravet hade tidigare varit en del av god kreditgivningssed, men lagstiftaren valde nu att lyfta fram bestämmelsen i en egen paragraf. Likaså tillkom en skrivning om högkostnadskrediter.

Sedan dess har Konsumentverket granskat bolag som erbjuder snabba lån och/eller lån med effektiva ränta som överstiger 29,5 procent.

Hur stort är problemet?

– Vi har kollat marknaden och upptäckte brister hos bland annat Reducero AB och Nystart Finans Sverige AB, förklarar Martin Olsson, jurist på Konsumentverket.

Får inte låta för bra

Reducero fick kritik för marknadsföring som ansågs strida mot måttfullhetskravet som säger att lånet som det framställs inte får missleda kunden om de ekonomiska konsekvenserna av krediten. Inte heller får den verka vara en bekymmersfri lösning på kundens eventuella ekonomiska problem eller få hen att fatta ett oöverlagt beslut att binda sig till den.

ANNONS

Konsumentverket eftersträvar frivilliga rättelser, det vill säga att företaget får yttra sig och redogöra för sina åtgärder för att korrigera det som är fel.

Reducero använde orden snabb/snabbt och bland annat uttrycket ”låt bankerna tävla om dig”. Det första ska nu vara borta och deras marknadsföringsuttryck ersatt med ”vi söker lån hos flera långivare”, enligt företagets yttrande till Konsumentverket.

I en andra vända kunde Konsumentverkets jurist konstatera att allt inte rättats till hos Reducero.

Martin Olsson, jurist på Konsumentverket
Martin Olsson, jurist på Konsumentverket

– Men de har redan utfäst att de ska gå igenom samtliga formuleringar igen och återkomma snarast när det är åtgärdat, säger Martin Olsson.

Bland annat får ordet banker inte användas eftersom även andra långivare ingår.

Vilseledande när information utelämnas

Nystart Finans fick kritik för vilseledande marknadsföring av en högkostnadskredit. Vilseledande kan även vara att information utelämnas.

– Men enligt företagets yttrande till oss erbjuder de inte högkostnadskrediter, säger Martin Olsson på Konsumentverket.

I svaret som kom in till myndigheten står det: ”Vår hemsida hade inte uppdaterats vilket nu är åtgärdat. Där framgår nu korrekt att vi arbetar med räntor mellan 10,9 procent och 26,0 procent, samt att den högsta effektiva räntan är 28,9 procent.”

Däremot begärde Konsumentverket i samband med det första ärendet in avtalsvillkoren från Nystart Finans och hittade en brist i dessa. Dessa villkor utesluter att bolaget ska ersätta en indirekt skada som uppstått genom bolagets vårdslöshet, visade Konsumentverkets granskning.

ANNONS

Vad kan en indirekt skada vara?

– Ett exempel kan vara om kreditgivaren inte betalar ut pengar enligt parternas överenskommelse så att konsumenten i sin tur ådrar sig en skada på grund av det, förklarar Martin Olsson.

Enligt Konsumentverket är detta ett oskäligt avtalsvillkor, eftersom bolaget inte får friskriva sig från ansvar om det har ”agerat vårdslöst”.

Av svaret från Nystart Finans framgår att det råder oenighet. Vd:n Oliver Hildebrandt skriver i sitt svar att: ”den aktuella ansvarsbegränsningen i avtalsvillkoren avseende indirekt skada är förenlig med rådande marknadspraxis”. Medan Martin Olsson påpekar i myndighetens svar att ansvarsbegränsningen är oskälig och att lagen ska skydda konsumenten: ”Sedan Konsumentverket i oktober 2018 påbörjade arbetet med aktuell friskrivningsklausul har samtliga bolag som tillskrivits korrigerat villkoret.”

Det finns nio avslutade ärenden där bolag med en liknande klausul redan har rättat sig efter Konsumentverkets skrivelse. Nystart Finans har på sig till den 27 februari att yttra sig igen.

Riskerar böter

Konsumentverket inleder tillsynsärenden när ett bolag inte följer lagar och regler på det område det gäller. Bolagen rättar sig vanligen frivilligt efter den första kontakten.

Om de inte gör det inom den tid som anges kan myndigheten antingen utfärda ett föreläggande eller ärendet kan drivas vidare i Patent- och marknadsdomstolen, som kan utfärda ett förbudsföreläggande, det vill säga att bolaget vid ett vite förbjuds exempelvis att fortsätta med sin marknadsföring.

Uppdatering 7 mars 2019: Båda bolagen har valt att rätta sig efter Konsumentverkets skrivelse och har genomfört ändringarna.

comments

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS