Risken med att flyga med en vanlig förkylning

Nysningar och hosta kan väcka både uppmärksamhet och misstänksamhet numera, särskilt på ett flygplan när passagerarna ska samsas om ett litet utrymme under lång tid. Hur ska du tänka inför en flygresa om du har en hosta som inte är en infektion av covid-19?