Ogräsmedel i öl

Alla testade öl utom en innehåller det omdebatterade bekämpningsmedlet glyfosat. Högst halt i Carlsberg.