Klimathjälpen Sverige AB säljer klimatkompensation.
Klimathjälpen Sverige AB säljer klimatkompensation. Bild: Johan Nilsson / TT

Konsumentverket utreder Klimathjälpen Sverige AB

Göteborgsbaserade företaget Klimathjälpen Sverige AB utreds av Konsumentverket, efter att flera konsumenter anmält företagets säljmetoder och marknadsföring.

ANNONS
|

Efter att ett flertal konsumenter anmält företaget Klimathjälpen Sverige AB till Konsumentverket har myndigheten valt att inleda ett tillsynsärende mot företaget. Till en början är det försäljningsmetoden och marknadsföringen som ska granskas, eftersom de konsumenter som anmält beskrivit problemen på samma sätt.

Anmälarna har blivit kontaktade av bolaget, som säljer klimatkompensation, i samband med hemförsäljning. I flera av anmälningarna uppges att bolagets säljare har utelämnat information i samband med att avtal ingåtts.

– Några konsumenter har fått uppfattningen att det rör sig om information eller en undersökning, inte att det handlar om försäljning av något, säger Daniel Eliasson, ansvarig jurist för ärendet hos Konsumentverket.

ANNONS

Oklart vilket företag

Det har också, enligt flera anmälningar, varit oklart vilket företag säljaren representerat och även för lite information om vad som säljs.

– I inledningen har vi inte gått in på själva produkten som säljs, utan på vilket sätt de säljer, säger Daniel Eliasson.

I nuläget handlar ärendet om utelämnande av väsentlig information, vilket regleras i marknadsföringslagen. Ett utelämnande av information kan tolkas som vilseledande marknadsföring. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt.

Marknadsföring är att anse som otillbörlig om den påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut och det menar Konsumentverket skulle kunna vara fallet i ärendet.

– Sedan kan ett ärende ändra karaktär allt eftersom. Det kan mycket väl hända att man i nästa steg väljer att titta på den produkt som säljs, men vad som kommer att hända i just det här ärendet vet jag inte ännu, säger Daniel Eliasson.

Har svarat

Klimathjälpen Sverige AB har inkommit med svar till myndigheten, där det bland annat anges hur försäljning går till och hur företaget har jobbat för att möta de klagomål man fått. Dessutom har företaget behövt skicka in kompletteringar där Daniel Eliasson begärt in säljmanus och bilder på id-brickor.

ANNONS

Klimathjälpens vd, Niklas Wennerberg, säger att han var medveten om problemen redan innan tillsynsärendet påbörjades och att åtgärder därför redan var påbörjade.

– Det är framförallt två saker som gjorts. Till att börja med har vi förändrat registreringsprocessen, där vi hade en tydlig brist. Ingen behöver nu skriva på något på plats, utan alla avtal skickas via mejl, där kunden själv måste klicka i rutor för att godkänna det man köpt och till vilket pris, säger han.

Det andra som gjorts är att ta itu med klagomålen som handlat om vissa säljares sätt att bemöta kunderna.

– Det är så klart inte roligt med kunder som tycker att vi har ett dåligt bemötande. Men vi har utrett det här och hittat några säljare som inte bemött kunderna enligt våra krav och riktlinjer. De individerna är inte längre kvar på företaget, säger Niklas Wennerberg.

Konsumentverket har så här långt fått in allt begärt underlag, men är inte helt nöjt. I den senaste skrivelsen från verket anmärker man på att det på id-brickorna står "klimatkonsulent", vilket ger konsumenter en uppfattning om att de inte rör sig om någon försäljning, utan endast information.

Senast den 16 september ska företaget komma med ett yttrande kring frågan och hur de tänker åtgärda problemen i den senaste skrivelsen från Konsumentverket.

ANNONS
ANNONS