Ett myller av barnaktiviteter

ANNONS
|

Bollekis för 200 kronor eller ridlekis för 2 840 kronor? Priset på barnens aktiviteter varierar stort. Och förutom själva terminsavgiften finns även krav på att hyra eller köpa viss utrustning som behövs, eller bara kan vara roligt att ha. Vi har tittat på vad några aktiviteter kan kosta, se här i tabellen:

– I dag har vi fått ett så rikt samhälle att vi har möjligheter att göra sådana här saker. Ändå känner vi oss otillräckliga som föräldrar. Tidsstudier av hur många minuter föräldrar ägnar åt sina barn visar att vi aldrig har ägnat så mycket tid åt barnen som vi gör i dag. Samtidigt har det dåliga samvetet aldrig varit så stort som i dag. Det är en paradox.

Familjen Gustafsson har medvetet valt att ta det lugnt med aktiviteter. Man kanske inte måste välja allt och göra allt när barnen är små, resonerar föräldrarna Rebecka och Daniel.

Fakta: Barn och motion

  1. Ungdomars deltagande i föreningar minskar, enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.
  2. Däremot visar statistiken att andelen unga i åldern 7–14 år som motionerar varit relativt konstant sedan år 2 000. Men bland de som är 15–19 år har andelen minskat, särskilt vad gäller killar.
  3. 2013 och 2014 var andelen unga (13-24 år) som motionerar/idrottar cirka 70 procent.
  4. Andelen av de som svarade att de motionerar/idrottar minst en gång per vecka var högre bland killar i åldern 13-24 år än bland tjejer i samma ålder (75 respektive 66 procent).
ANNONS