Digitala betalningar tar över - undvik fällorna

Kontanter ersätts i rask takt av olika digitala betalningsalternativ. Men vad innebär det egentligen för dig som konsument? Och vad är viktigt att tänka på när du skaffar dig en ny digital tjänst? Vi reder ut.