2 000 gånger dyrare vatten

ANNONS
|

I dag är det den internationella Världsvattendagen. Den hålls årligen för att fokusera på vikten av vatten och att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar.

I Sverige har vi en väldigt hållbar vattentillgång och enbart Göta älv skulle kunna försörja hela jordens befolkning med dricksvatten. Ändå köper vi mer och mer stilla vatten, det vill säga utan kolsyra.

Försäljningen har ökat stadigt under de senaste fem åren och gått från 2,5 miljoner liter 2005 till 4,7 miljoner liter 2010 – en ökning med 88 procent på fem år. Siffrorna inkluderar bara de svenska bryggeriernas försäljning och inte stormarknadernas egna märken och import av globala varumärken. Den totala försäljningen av vatten har däremot minskat sedan rekordåret 2006 då vi svenskar köpte 267 miljoner liter vatten.

ANNONS

I ett globalt perspektiv dricker vi förhållandevis lite flaskvatten, något som har sin förklaring i att alla svenskar har tillgång till rent kranvatten. Men varför köper vi nästan 25 liter per år och varför ökar försäljningen av stilla vatten? GP Konsument ställde frågan till produktionschefen på Göteborgs vatten, Claes Wångsell.

- Jag tycker naturligtvis att det är märkligt. Det känns nästan som att folk gör det mot bättre vetande. Antagligen tänker de inte på att vi har lika bra vatten i kranen, säger han.

Vattnet i Göteborg är av hög kvalitet. Ytvatten tas från Göta älv och pumpas till Delsjöarna där det magasineras innan det går in i något av vattenverken Lackarebäck eller Alelyckan.

I Sverige kommer ungefär hälften av kranvattnet från ytvatten och hälften från grundvatten. Grundvatten är generellt sett hårdare och innehåller fler mineraler.

- Ytvatten är neutralt i smaken och i Göteborg har vi väldigt mjukt vatten, säger Claes Wångsell.

Kostnaden för en liter kranvatten är ungefär två öre. Halvlitersflaskan som vi köper i kiosken är 2000 gånger dyrare.

- I vanliga fall är det plånboken som styr men för vatten verkar priset inte ha någon betydelse, säger Anne Lundgren, informatör på Göteborgs vatten.

ANNONS

Dessutom köper vi inte bara svenskt vatten. I alla kiosker och servicebutiker som GP besökte fanns det alltid något eller flera av de internationella varumärkena Evian, Imsdal och Aquad'or.

2006 gav Konsumentföreningen Stockholm uppdraget till SIK, Institutet för livsmedel och bioteknik, att räkna ut koldioxidutsläpp i samband med svenskarnas konsumtion av buteljerat vatten. Man kom fram till att en flaska buteljerat vatten ger mer än 1000 gånger så mycket CO2-utsläpp som samma mängd kranvatten. Dessutom slog man fast att valet av transportmedel och avståndet på transporten har stor betydelse för miljön.

Den som fyller flaskan i närmsta kran när törsten slår till är därmed tusen gånger snällare mot miljön och två tusen gånger snällare mot plånboken.

Borde inte Göteborgs vatten sätta upp fler kranar på staden där folk kan fylla sina egna flaskor?

- Det tycker jag är en jättebra idé. Jag skulle även vilja se kranmärkta restauranger där man bara serverar kranvatten och där förbipasserande kan fylla sin vattenflaska, säger Anne Lundgren.

Naturligt mineralvatten och källvatten är förbehållna beteckningar. Vattnet skall innehålla naturliga mineralsalter och måste ha sitt ursprung från en grundvattenreservoar. Inget får tillsättas.

Skillnaden mellan naturligt mineralvatten och källvatten är att naturligt mineralvatten som utvinns i Sverige måste godkännas av Livsmedelsverket, vilket inte behövs för källvatten.

Källa: Livsmedelsverket och Sveriges bryggeri

ANNONS