Johanna fick leukemi precis när vuxenlivet skulle börja

Som 19-åring hamnade Johanna Brag på sjukhus för misstänkt lunginflammation. När hon loggade in i sin digitala journal från sjukhusbädden fick hon ett besked som skulle förändra allt.
– Det var en chock att gå från att planera livet till att inte veta om jag skulle leva året ut.