Jessica sökte hjälp mot smärta – fick ”diagnosen” bisexuell

En tredjedel av alla nybesök i primärvården innehåller smärtproblematik, men vården för långvarig smärta brister på punkt efter punkt. I Västra Götalandsregionen bygger man just nu ut smärtsjukvården för att bättre kunna möta patienter som hittills ofta hamnat mellan stolarna. Jessica Lloyd och Heléne Olsson har båda kämpat i åratal för att få rätt hjälp.