Här drillas barnen i klassisk musik – mitt i Göteborg

Genom att lyssna, härma och klappa takter kan barn så små som tre år lära sig spela instrument – om de lär sig Suzukimetoden.
– Det finns förutsättningar att komma långt med den här metoden, även om de inte fortsätter som proffs, säger Teresia Kling, som har sina tre barn i Göteborgs Suzukiförening.