Karin älskar sin personal i hemtjänsten

Att pensionärer som har hemtjänst känner sig trygga med vården och slipper möta nya ansikten varje dag. Det är de främsta målen med projektet ”Attraktiv hemtjänst”. 94-åriga Karin Davidsson i Tynnered älskar sin hemtjänstpersonal.

ANNONS
|

En av pensionärsrådets käpphästar är kvaliteten på hemtjänsten i Göteborg. Den äldre befolkningen ökar hela tiden och alltfler kommer att vårdas i sina hem i framtiden. Samtidigt är hemtjänsten en av de mest utskällda verksamheterna i kommunen och klagomålen har haglat över bristande struktur och snäva tidsramar hemma hos de äldre.

– Hemtjänstpersonalen är mina änglar. Jag vet alltid att de kommer, vilket är en stor trygghet för mig, säger Karin Davidsson.

Sedan tre år tillbaka drivs projektet ”Attraktiv hemtjänst” i Göteborg som ett led i att möta det ökade behovet av omsorg i hemmen. Konkurrensen om personal blir allt större och ambitionen är att både skapa en attraktiv arbetsplats för de anställda och öka kvaliteten i vården.

ANNONS

– Vi har jobbat hårt för att skapa kontinuitet, så att brukarna ska möta samma personer så ofta det går, säger Nina Sjöberg som är enhetschef på Opaltorgets hemtjänst i västra Göteborg.

Att all personal bär en legitimation runt halsen är en annan trygghetsåtgärd som genomförts, liksom att rambeslut har ersatt de tidigare biståndsbeslutet.

– I stället för att brukarna tilldelades ett antal minuter för exempelvis uppstigning och dusch, räknar vi ut deras behov och sedan får de själva fördela tiden till vad de behöver, förklarar enhetschefen.


    Nina Sjöberg är enhetschef på Opaltorgets hemtjänst i västra Göteborg. Bild: Lisa Thanner
Nina Sjöberg är enhetschef på Opaltorgets hemtjänst i västra Göteborg. Bild: Lisa Thanner

Nina Sjöberg är rätt trött i dag. Hon var själv ute och arbetade hos de gamla till klockan 23 i går kväll. Vintern betyder influensatider och det kan vara svårt att hitta ersättare när många ur personalen är sjuka.

– Jag vill absolut inte skönmåla vår verksamhet och den här tiden på året är alltid lite tuff. Men vi tycker ändå att vi har gjort ett stort förändringsarbete, säger hon.

”Brukaren” Karin Davidsson är också mer än nöjd. Hon har bekymmer med balansen och behöver hjälp flera gånger om dagen, både med att stiga upp och klä sig på morgonen och att gå till sängs på kvällen. Dessutom vill hon ha lite sällskap ibland och kunna göra en inköpsrunda på Frölunda torg.

ANNONS

– De som kommer till mig är helt underbara. Jag tycker om dem allihop, både tjejerna och killarna, konstaterar hon.


    94-åriga Karin Davidsson och undersköterskan Jennie Englund har blivit ett strävsamt radarpar. Bild: Lisa Thanner
94-åriga Karin Davidsson och undersköterskan Jennie Englund har blivit ett strävsamt radarpar. Bild: Lisa Thanner

Karin är inte heller särskilt bekymrad över att det dyker upp nya ansikten i dörren med jämna mellanrum. Hon vet att det kan vara stor omsättning på personal i hemtjänsten och det gör henne egentligen ingenting. Hon visar upp ett tättskrivet papper med sin vackra handstil.

– Titta, jag har skrivit upp namnen på alla som har varit här. Jag har haft 80 olika assistenter hos mig från 20 olika länder! Det är inte klokt vad många platser på jorden det finns, säger hon glatt.

Fast Karins hjärta klappar lite extra för undersköterskan Jennie Englund. Hon har varit kontaktpersonal åt Karin sen hon började sin anställning på Opaltorget för ett par år sedan.

Nu är Jennie den som har koll på Karins bistånd, hur många timmar det finns att spela med varje vecka och vilka behoven är.

– Det kan handla om tvätt och ledsagning, men också om en stunds samvaro framför tv:n. Nu på morgonen har jag till exempel hjälpt Karin att fixa håret, berättar hon.

Projektet Attraktiv hemtjänst sträcker sig över åtta år och ska utvärderas år 2022. Satsningen innebär även att nya karriärvägar ska etableras för att skapa attraktivare arbeten för medarbetarna. Det ska finnas möjlighet att klättra i organisationen och de särskilda uppdragen ska synas i lönekuverten.

ANNONS

Inom Opaltorgets hemtjänstområde har arbetet redan börjat. Numera kan undersköterskorna fördjupa sina arbetsuppgifter och få mer ansvar både när det gäller brukarna och utvecklingen av sin arbetsplats.

– Det kan vara expertuppdrag som omsorgsledare, eller att bli yrkes- eller IT-ambassadör. Det sistnämnda är viktigt eftersom vi under våren inför ett nytt system som betyder att alla daganteckningar och all planering kommer att skötas via våra mobiltelefoner, säger enhetschefen Nina Sjöberg.


    Karin har skrivit ner namnen på alla assistenter som varit hos henne och vilka länder de kommer ifrån. Bild: Lisa Thanner
Karin har skrivit ner namnen på alla assistenter som varit hos henne och vilka länder de kommer ifrån. Bild: Lisa Thanner

I Göteborgs stads pensionärsråd diskuteras kontinuerligt de viktigaste politiska äldrefrågorna, som exempelvis social isolering, dålig ekonomi och psykisk ohälsa.

Daniel Bernmar (V) är ordförandei pensionärsrådet ochen av de yngsta ledamöterna i hela kommunstyrelsen.

– Jag har själv valt att ägna mig åt äldrefrågor. Pensionärsrådet är en fantastisk vitamininjektion i politiken, tycker han.

När rådet samlas en gång i månaden gäller det att vara på tårna. Både de ordinarie ledamöterna och deras ersättare brukar dyka upp, vilket betyder att det kan komma närmare 30 personer till varje möte. De flesta har såväl åsikter som krav på sina politiker – och de vet hur de ska uttrycka sina önskningar.

– Det här är människor med rötter i en folkrörelsetradition och de är vana vid att driva olika frågor. Det är sällan en lugn sekund.

ANNONS

Vid sidan av de politiska företrädarna är de fyra största pensionärsorganisationerna i Göteborg representerade i pensionärsrådet som fungerar som ett rådgivande organ i kommunalpolitiken. Meningen är att ge pensionärerna inflytande och insyn i äldrefrågor, samtidigt som politikerna får direktinformation om hur behoven ser ut. Det kan handla om allt från fördelen med att skicka ut broddar till kommunens 65-åringar till att utnyttja ”välfärdsteknologi” i hemtjänstens säkerhetsarbete.

– Pensionärerna har enorma kontaktytor och kan peka på vad den äldre generationen behöver. Vår uppgift är att försöka hitta lösningar på problemen, förklarar ordföranden.

Daniel Bernmar berättar att Göteborg har ambitionen att vara en åldersvänlig stad och det finns mycket politikerna är stolta över. Han nämner bland annat gratis kollektivtrafik och fritt inträde till bad och museer som har varit åtgärder för att bryta många äldres isolering.

– Vi vet att det finns pensionärer som kämpar med att få ekonomin att gå ihop och vi vill inte att bristen på pengar ska hindra någon från att komma ut och träffa andra, säger han.

Fakta: Kommunalapensionärsråd

  1. I nästan varje kommun finns ett lokalt pensionärsråd som utses av kommunstyrelsen för en period om fyra år. Rådet består av representanter för de politiska partierna samt för de största pensionärsorganisationerna.
  2. Dessutom finns tio lokala pensionärsråd ute i de olika stadsdelarna i Göteborg.

Rådets uppgift är att:

...bevaka frågor som påverkar livssituationen för pensionärer i Göteborg.

...vara forum för samråd i pågående planeringsprocesser.

...föra fram önskemål till berörda huvudmän och ta initiativ till utvecklingsinsatser och förbättringar.

...avge yttranden och vara kommunal remissinstans.

...arbeta omvärldsbevakande och analyserande.

...samverka med stadsdelarnas pensionärsråd.

Källa: Reglemente för Göteborgs stads pensionärsråd

ANNONS