Hoten mot göteborgarnas dricksvatten ökar

Göteborgarnas viktigaste livsmedel kommer från Göta älv – vi använder i snitt 160 liter vatten per dygn. Eller 112 miljoner liter, beräknat på de cirka 700 000 personer som älven förser med dricksvatten. Vårt dricksvatten är väl kontrollerat och håller god kvalitet. Samtidigt växer hoten mot vattnet. Som gamla rör från 1950-talet, där förorenat vatten kan sippra in. Mikroorganismer som reningsverken inte klarar av att sila bort. Förorenad mark som läcker giftiga ämnen. Och det allt extremare vädret som ökar risken för skred, där giftiga rasmassor – och även mjältbrandsbakterier – kan hamna i älven.