Här är elva varningstecken som kan tyda på cancer

Kanske har du letat efter underliga födelsemärken eller knölar i brösten. Men det finns flera andra symptom som är bra att vara uppmärksam på. Om man upptäcker cancer tidigt är det nämligen mycket större chans att överleva.