Deltagare: "Faran släpper inom Normas väggar"

Oliver har brottats med ångest och depressioner sedan tonåren. För Linn har kampen handlat om kroppshat och dåligt självförtroende. Turerna inom psykiatrin har varit många och varken mediciner eller samtalsterapi har fungerat.