Hålla ett bra bröllopstal – så gör du

Hur länge får jag prata? Vad får jag inte prata om? Måste jag lära mig talet utantill? Frågorna är många och ovana talare riskerar att gå i amatörfällor som kan beröva både gäster och brudpar på ett minne för livet. Retorikern Barbro Wallgren Hemlin bryter ner vad som gör ett bra bröllopstal.
– Det här är den svåraste genren av alla tal, säger hon.