Fyra rovdjursarter är hotade – ändå sker jakt på samtliga

Vargen klassas som starkt hotad, järv och lo som sårbara och björnen som nära hotad. Riksdagen har beslutat att vi ska ha livskraftiga rovdjursstammar i Sverige, och de fyra rovdjuren omfattas alla dessutom av EU:s art- och habitatdirektiv.
Ändå sker jakt på dem alla – och årets licensjakt på 75 vargar är särskilt omdebatterad. Hur ser egentligen statusen ut för våra stora svenska rovdjur? Hur påverkar de ekosystemet – och varandra?