Franz forskar om suicidpreventiv miljö

ANNONS
|

Franz James är inbjuden till ”Suicidprevention 2017” för att tala om den fysiska miljöns betydelse inom psykiatri och kriminalvård. Som doktorand på HDK intresserar han sig för hur dessa miljöer ser ut och varför. Finns det faktorer som kan stötta rehabiliteringen och i så fall vilka? Hur påverkas människors hälsa och själstillstånd av rummet de befinner sig i och de ting de omger sig med? Dessutom ska Franz ta upp olika aspekter av säkerhet, beträffande självskador och självmord bland patienter, samt våld mot personal i slutna miljöer.

Han ser fram emot att få samtala och samverka med andra människor, som också intresserar sig för detta och som bryr sig.

ANNONS

– Vi har en gemensam mission. Vi vill förändra institutionsmiljön och göra den bättre. Att det vi gör är evidens- och kunskapsbaserat är viktigt. Vi vet att miljön spelar stor roll. Den kan rädda liv, påverka läkande och mildra vistelsen under tvångsvården, säger Franz.

Den fysiska miljön är underordnad de människor som arbetar på institutionerna och är inte den enda lösningen på de problem som finns. Men den kan stötta verksamheten.

– Vi vet att det i vissa institutionella miljöer sker fler suicidförsök, exempelvis på akutintag och häkten. Det är ångestfyllt att bli tagen i förvar och den som blir det, är inte alltid medveten om vad som händer. När ångesten stegras, kan självmord vara ett sätt att ta sig ur den. En suicidpreventiv miljö kan stötta och få personen att känna sig lugn och trygg.


    Bild: Lisa Thanner
Bild: Lisa Thanner

Människor har olika behov när det gäller den miljö de vistas i. Äldre behöver ha det varmt och yngre behöver mera ljus. Men när det gäller sömn, har alla i stort sett samma behov. Vi behöver ostörd, djup sömn.

– De som vistas på institution sover inte bra. Sämre sömn leder till sämre hälsa och förhöjda stressnivåer, vilket i sin tur kan ge ett aggressivt beteende och ökad ångest. Ur ett säkerhetsperspektiv är det viktigt att vi ser till att alla sover så bra som möjligt. Det leder till en bättre och tryggare miljö. Ändå görs inte optimala miljöer för sömn, säger Franz.

ANNONS

Det finns forskning som visar att naturen har en positiv påverkan på människors psykiska hälsa. Om vi rör oss i skogen, händer det positiva saker med oss.

– Men det är inte så enkelt. Att ha stora fönster som släpper in naturen i rummet, kan skrämma den som är livrädd för att vistas i skogen. Och den som är 17 år och vill vara lite cool, tycker kanske inte att det är så fräckt att stå framför ett par björkar, utan vill hellre ha en husvägg framför sig. Det hindrar inte att vi vill skapa miljöer som är läkande, men vi kan inte enkom göra detta, säger Franz.

Han är övertygad om att det går att konstruera säkra institutionsmiljöer, som dessutom är trivsamma och läkande. Men att söka en lösning som funkar för alla och som är hundraprocentigt säker, tror han inte på, eftersom man då tar bort individens självbestämmande och möjlighet att påverka.

Franz har inte vistats i någon institutionsmiljö själv, men besökt många genom åren och påverkats.

– Jag räds inte dessa miljöer, men tycker att de har varit fruktansvärda. Därför är det glädjande att de blivit mycket bättre, inte minst på Psykiatri Östra; en relativt ny klinik.

ANNONS

Vid sidan av sin forskning arbetar Franz som designer. De senaste åren har han inriktat sig på att ta fram suicidpreventiva produkter för psykiatrin och kriminalvården. Först ut var en enkel och färgglad krok, som ger vika vid nio kilos belastning och därefter återtar sin form. Duschhyllan, som är mjuk inuti och saknar vassa hörn, är ett annat exempel, liksom den färgglada väggvinylen som klistras direkt på väggen och inte kan rivas i långa remsor.

En av hans senaste suicidpreventiva produkter är gardinskenan. Den ser normal ut, men har utformats så att löparna, som håller uppe gardinerna, släpper vid belastning. Detta innebär att det är omöjligt att exempelvis hänga en mobilsladd i den och sedan belasta den för att skada sig.

– Gardiner tillför trivsel i rummet och är fina att titta på. En positiv distraktion! De ger självbestämmande åt den som vistas i rummet; att dra för eller ifrån för att styra ljusflödet. Dessutom är de ljuddämpande.

Som forskare och designer vill Franz gärna vara med om att förändra samhällsstrukturen till det bättre.

– Nedmonteringen av psykiatrin i början av 90-talet har lett till missbruk och hemlöshet för många. Bra stöd saknas och människor far illa. Det är smärtsamt att se, säger han och efterlyser mer solidaritet i samhället. Det är viktigt att vi lägger oss i och pratar mer med varandra; också med människor som inte har det lätt. Det kan vara din granne, en annans barn eller en flykting. Om vi inte intresserar oss för den andre ligger vi pyrt till.

ANNONS

Franz James

Ålder: 51 år.

Bor: Linnéstaden, Göteborg.

Yrke: Designer och doktorand.

Intressen: Människor. ”Att vara människa och att studera människor”. Styrketräning, teckning och resor.

Aktuell: Som talare vid ”Suicidprevention 2017”.

Fakta: Konferens

  1. 12-13 september äger en nationell konferens om suicidprevention rum på Svenska Mässan i Göteborg.
  2. Konferensen riktar sig till alla som arbetar i människonära verksamheter, professionellt eller ideellt, men också till politiker, myndigheter och organisationer som kan främja suicidpreventiva åtgärder inom sina ansvarsområden. Även företagsledare, privata arbetsgivare och privatpersoner välkomnas.
ANNONS