West Pride i Göteborg 2018.
West Pride i Göteborg 2018. Bild: Petter Trens

Från agender till queer – här är ordlistan inför West pride

I dag inleds West pride och under den kommande veckan fylls staden av event på temat HBTQ. Vet du inte vad HBTQ står för? Eller funderar du på om du hör hemma på en genderqueer frukost? Då är det här ordlistan för dig.

ANNONS
|

Språket förändras ständigt inom alla områden, och HBTQ är inget undantag. På några få decennier har allt fler grupper inkluderats under regnbågsflaggan och nya ord har uppstått för att beskriva dem. Den som är född före 90-talet minns kanske hur det ibland pratades om HBT-frågor. Sedan har både Q, I och A tillkommit i förkortningen. På sociala medier och dejtingappar kan någon presentera sig som en ”genderfluid demiboy” eller ”pansexuell och polyamorös” .

– Utvecklingen går fort, och det tillkommer nya begrepp hela tiden. För många, kanske framförallt yngre HBTQ-personer, kan det vara viktigt att hitta nya och egna begrepp. Nya identiteter uppstår och man vill kanske inte ha samma termer som tidigare generationer, säger Mats Landqvist, professor i retorik vid Örebro Universitet.

ANNONS

Han har bland annat studerat språk och aktivism, och diskussioner kring hur diskriminerade grupper benämns. När det gäller HBTQ-språk är det viktigt att komma ihåg att rörelsen är spretig och långt ifrån enig om alla begrepp, menar han.

– HBTQ-personer har ju olika bakgrund, politiska åsikter, utbildning och klass. Var man bor kan också spela in, i en storstad finns större möjlighet att gruppera sig och tillsammans hitta ett sätt att prata. Det är inte säkert att ord som används på Södermalm eller i Majorna är gångbara bland hbtq-personer i landsorten.

Mats Landqvist är professor i retorik.
Mats Landqvist är professor i retorik. Bild: Privat

Hur gammal man är kan också spela roll för vilka ord man använder för att beskriva sig själv och andra, menar han.

– I mina intervjuer med hbtq-personer märks ibland en generationsklyfta. Bland äldre syns ett tydligare fokus på homosexuellas frigörelse, man reclaimade ord som bög och flata och begreppen var ett sätt att skapa synlighet och acceptans, att få samma villkor som alla andra. Bland de yngre finns mer ett ifrågasättande av hela idén om vad som uppfattas som normalt, man vill ha rätt att definiera sig själv. Transfrågor tar också mer plats och kön som koncept ifrågasätts mer i dag.

Kommer det fortsätta adderas bokstäver tror du, eller har vi nått maxtaket?

ANNONS

– Det är ju lite intressant att ”plus” används allt mer, för att visa att det kan ingå fler än de som nämns. Det är väl ett tecken på att man insett att det finns en gräns, att man inte kan lista alla tänkbara varianter varje gång. Jag tror också att en del av begreppen är här för att stanna, medan andra kanske försvinner så småningom, säger Mats Landqvist.

Här nedan får du en förklaring till ord som används i HBTQ-sammanhang:

Agender: Den som är agender upplever sig inte vara något kön eller relaterar inte till kön.

Aromantisk: Beskriver en person som inte känner (eller i väldigt liten grad känner) romantisk dragning till andra, eller som helt enkelt inte är intresserad av att ha romantiska förhållanden. Personen ifråga kan dock fortfarande ha sexuella relationer.

Asexuell: Används både om personer som helt saknar sexlust, och om personer som känner sexlust men inte är intresserade av att ha sex. Ofta används förkortningen ”Ace”.

Cisperson: Person som inte är trans.

Crossdresser: Person som klär sig i det andra könets kläder, används allt mer istället för det äldre ordet transvestit.

Demiboy: En person som till viss del, men inte fullt ut, har en maskulin könsidentitet kan beskriva sig som ”demiboy”.

ANNONS

Demigirl: Samma som ovan, fast här är könsidentieten feminin.

Drag: Är en lek med könsuttryck, vanligen genom att överdriva typiskt feminina egenskaper (dragqueen) eller typiskt maskulina egenskaper (dragking). Kan göras både som scenkonst eller som en politisk handling.

Genderfluid: Person vars könsidentitet inte är fast, utan förändras över tid eller beroende på sammanhang.

Genderqueer: Används ibland som en synonym till ickebinär, ibland om personer som tydligt bryter mot könsnormer.

HBTQ: Samlingsförkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. Ofta läggs även I (intersex) och A (asexuella) till. I framförallt engelskspråkiga länder har också 2S (se nedan) ibland börjat läggas till begreppet. Även uttrycket HBTQ+ används ofta, för att visa att fler identiteter och sexualiteter kan ingå utan att behöva lägga till fler bokstäver.

Könsidentitet: En persons egen uppfattning om sitt kön.

Könsuttryck: Hur en person väljer att uttrycka kön genom klädsel, smink, frisyr, uppförande och liknande.

2S/Two-spirit: Används framförallt bland/om amerikansk ursprungsbefolkning för att beskriva en person som har både en maskulin och en feminin identitet.

Ickebinär: Person som inte identifierar sig som kvinna eller man. En del ickebinära känner sig som både man och kvinna, andra som något mittemellan eller ingetdera.

ANNONS

Intersex/Intersexuell: Samlingsbegrepp för olika diagnoser och tillstånd som rör medfödda avvikelser i könsutvecklingen. Exempel på sådana tillstånd är Klinefelters syndrom, Turners syndrom och Swyers syndrom. Alla med den här typen av tillstånd vill dock inte kallas intersexuella.

Pansexuell: Person som attraheras av människor oavsett kön eller könsidentitet. Till exempel skulle en pansexuell person kunna vara öppen för relationer med någon som är man, kvinna, trans eller intersex.

Poly/polyamorös: Person som vill ha eller har romantiska och/eller sexuella relationer med flera personer samtidigt.

Transperson: Paraplybegrepp för personer vars könsidentitet inte stämmer med det biologiska könet, exempelvis transsexuella och ickebinära.

Transsexuell: Är en av de diagnoser som ställs för att få tillgång till transvård, i form av exempelvis kirurgi och hormonbehandling. En del transpersoner använder det om sig själva, medan andra inte vill kallas så.

Queer: Används ofta som ett paraplybegrepp för homo-och bisexuella samt personer som på olika sätt bryter mot könsnormer. Användes förr nedsättande, men har idag återtagits av personer som använder det om sig själva.

Källor: RFSL, HappyPride, Transformering.se, Kry

Många av de olika identiteterna och läggningarna ovan har fått sin egen flagga. Här kan du se vad de olika flaggorna betyder. En del av dem flaggas det med från kommuner och i andra officiella sammanhang, andra används mest i betydligt mindre kretsar.

ANNONS
Det här står HBTQ-flaggorna för
Bild: Robert Nyholm propic.se

Regnbågsflaggan

Kallas regnbågsflaggan eller prideflaggan och brukar anses representera HBTQ-rörelsen i stort. Flaggan skapades år 1978 av en grupp aktivister, där bland annat konstnären Gilbert Baker ingick. Genom årens gång har ränder fallit bort och olika varianter presenterats, men flaggan ovan med sex ränder är den som ofta används idag.
Det här står HBTQ-flaggorna för

Transflaggan

Den rosa, vita och blå flaggan representerar transpersoner och skapades år 1999 av författaren och transaktivisten Monica Helms.
Det här står HBTQ-flaggorna för

Progress flag 1

Den här flaggan designades 2018 av den amerikanska konstnären Daniel Quasar. De rosa, blå och vita ränderna representerar transpersoner. De svarta och bruna ränderna representerar svarta och bruna HBTQ-personer.
Det här står HBTQ-flaggorna för

Progress flag 2

Med den här flaggan vill man också representera intersexpersoner, utöver det som ingår i flaggan ovan. Intersexpersoner representeras av den gula kilen med en ring i.
Det här står HBTQ-flaggorna för

Ickebinära flaggan

Den ickebinära flaggan står för personer som inte fullt ut identifierar sig som kvinna eller man, utan som bådadera, något däremellan eller inget kön alls. Flaggan diskuterades mycket i samband med 2024 års Eurovisionfestival. Detta eftersom politiska flaggor var förbjudna, vilket också bedömdes innefatta den ickebinära flaggan som smugglades in under finalen av den ickebinära artisten Nemo.
Det här står HBTQ-flaggorna för

Lesbiska flaggan

Den lesbiska flaggan finns i flera olika utföranden, med fler ränder och delvis andra färgkombinationer. Ibland används också en regnbågsflagga med dubbla kvinnotecken för att representera lesbiska.
Det här står HBTQ-flaggorna för

Flaggan för homosexuella män

Flaggan ovan är en av flera flaggor som används för att representera homosexuella män specifikt. Ibland används också flaggor med dubbla manstecken.
ANNONS