Förbjudet medel i all testad lax

All testad lax innehåller det numera förbjudna bekämpningsmedlet etoxikin. Ämnet tillsätts i fiskfodret för att det inte ska explodera under transporten.

ANNONS
|

All testad fisk innehåller det potentiellt hälsofarliga ämnet etoxikin och i över hälften av fallen överskrids gränsvärdet för kött flera gånger. Det visar en analys som vi har låtit Testfakta göra av tolv olika laxprodukter.

– Det finns studier som pekar på att etoxikin har genotoxiska och kromosomskadliga effekter vilket gör att man inte kan utesluta att ämnet är cancerframkallande, säger Edmund Maser, professor vid institutet för toxikologi och farmakologi på universitetet i Kiel.

Etoxikin är förbjudet som bekämpningsmedel i jordbruket sedan 2011. Men i fiskfoder är det fritt fram att tillsätta ämnet som konserveringsmedel för att fodret inte ska härskna och explodera under längre transporter.

ANNONS

– Etoxikin är tydligt reglerat i grönsaker och kött, men för fisk finns inget gränsvärde, vilket är mycket märkligt, menar Edmund Maser.

Enligt Livsmedelsverket beror detta på att fisk till skillnad från kött och grönsaker ännu inte ingår i EU:s lagstiftning kring bekämpningsmedelsrester i maten.

– Men visst kan man tycka att det borde finnas ett gränsvärde för fisk eftersom man tillsätter ämnet i fiskfodret, säger Anneli Widenfalk, toxikolog på myndigheten. Jämför man med gränsvärdet för kött ligger över hälften av laxproverna i analysen långt över.

Mest innehåller den färska laxen från Falkenberg och den varmrökta från Lidl – båda överskrider gränsvärdet för etoxikin i kött nästan sex gånger.Lägst halter hittar man i de tre ekologiska laxarna samt i den frysta laxen från Findus. Enligt professor Edmund Maser bekräftar resultaten tidigare studier av etoxikin i odlad fisk gjorda i bland annat Tyskland.

Anneli Widenfalk på Livsmedelsverket anser att användningen av etoxikin i foder är bekymmersam och myndigheten har diskuterat problemet med sina kollegor i Norge. Enligt henne planeras en utfasning av etoxikin som tillsats i fiskfoder till 2020, förutsatt att man hittar ett bra alternativ för att minska risken för antändning under transporten.

– Samtidigt tyder ju era analyser på att det går att hålla nere halterna i laxen och här har så klart producenterna också ett ansvar, säger hon.

ANNONS

Vågar man fortsätta äta lax?

– Ja, vi rekommenderar att man ska äta fisk två till tre gånger i veckan, men inte bara odlad lax. Olika fiskar innehåller olika näringsämnen, men också olämpliga ämnen, säger Anneli Widenfalk.

Fakta: Så gjordes testet

  1. Det tyska laboratoriet Tela (Technishe Lebensmittel und Umweltanalytik) har analyserat halterna av etoxikin i tolv olika odlade laxprodukter från den svenska marknaden.
  2. Laboratoriet analyserade både etoxikin och dess metabolit etoxikin dimer (nedbrytningsprodukt av etoxikin) som anses ha samma toxikologiska potential som etoxikin. De båda halterna redovisas som en totalsumma.
  3. Laboratoriet har även utfört en fettsyraanalys av laxen för att få fram halten av omega-3-fettsyrorna DHA och EPA.
  4. Fisken köptes in i butiker i Stockholm under januari 2017.

Hälsoeffekter av etoxikin

  1. Det finns i dagsläget för få studier gjorda för att med säkerhet göra en bedömning av riskerna med etoxikin hos människor.
  2. I långtidsstudier på djur har ämnet visat sig ha skadliga effekter på lever, sköldkörtel och njure och risker för människor kan inte uteslutas.
  3. Etoxikin kan ha genotoxiska och kromosomskadliga effekter vilket gör att man inte kan utesluta att ämnet är cancerframkallande.

Etoxikin till däckindustrin

  1. Är en antioxidant som togs fram på 1920-talet av däckindustrin. Genom att tillsätta etoxikin i gummit minskade man risken för sprickbildning.
  2. Senare började etoxikin användas som tillsats i djurfoder. Ämnet gör så att fettet inte härsknar och att smaken behålls. Det minskar också risken för att fodret ska explodera eller börja brinna under transport.
  3. Etoxikin har även använts som bekämpningsmedel i jordbruket. Sedan 2011 får det inte användas på grund av den osäkerhet som råder vad gäller hälsorisker för människor.
ANNONS