Föräldrarna tog sina liv – nu stöttar Marie andra

Marie Niljung var bara 23 år när hennes mamma tog sitt liv. Några år senare förlorade hon sin pappa på samma vis. Nu engagerar hon sig mot suicid och psykisk ohälsa.
– Våga vara medmänniska, våga stör den som mår dåligt, säger hon.