Dina livserfarenheter kan ge dig PTSD

Du behöver inte ha upplevt ett krig eller varit med om en naturkatastrof för att drabbas av posttraumatiskt stressyndrom. PTSD drabbar även personer som utsatts för sexuella övergrepp, en svår förlossning, mobbning, våld i nära relation och andra traumatiska upplevelser. Men diagnosen ställs sällan, vilket kan leda till år av felbehandling och lidande, menar psykoterapeuten Johan Wetterlöv.