Stora längdskillnader mellan dig och dina syskon av samma kön kan bero på annat än era föräldrars gener. Bild: Håkon Mosvold Larsen
Stora längdskillnader mellan dig och dina syskon av samma kön kan bero på annat än era föräldrars gener. Bild: Håkon Mosvold Larsen

Det avgör vem som blir längst av dig och dina syskon

Vad är det egentligen som avgör vem av syskonen som blir längst? Internet kryllar av motsägande svar. Äldst är kortast, yngst är längst. Vad är egentligen sant?
– Sämre mat och mindre kärlek gör att man växer sämre, säger barnläkaren Anton Holmgren.