Idyll eller mardröm? För att slippa obehagliga överraskningar när man köper fritidshus är det bäst att inte ha för bråttom. Arkivbild.
Idyll eller mardröm? För att slippa obehagliga överraskningar när man köper fritidshus är det bäst att inte ha för bråttom. Arkivbild.

Så lyckas du med stugköpet

Intresset för att köpa fritidshus ökar. Det gör att priserna trissas upp. Stor efterfrågan riskerar att leda till snabba affärer. För att inte bli besviken gäller det att ha koll.

ANNONS
|

- Vår bild är att man inte är lika noggrann med att besiktiga ett fritidshus som ett vanligt hus, säger Terese Wallinder, chef för Villaägarnas rådgivningsavdelning.

Om huset efter köpet visar sig vara i sämre skick än förväntat, och felet inte kan klassas som dolt, kan det bli en kostsam affär.

Eventuella fuktskador, om skorstenen fungerar och vattenkvaliteten hör till de saker som bör kontrolleras, enligt Terese Wallinder.

- Det är viktigt att kontrollera innan köpet. Efteråt kan man inte ställa krav på säljaren, säger hon.

En fördel med att anlita en auktoriserad besiktningsman är, enligt henne, att denne då har ett ansvar om något som borde ha upptäckts inte gör det.

- Anlita en besiktningsman själv och nöj dig inte med säljarens.

Villaägarna mycket frågor som rör fritidshus och grannrelationer, när det finns överenskommelser om gemensam användning av exempelvis en brunn eller en markbit, så kallade servitut.

Terese Wallinders råd är att noga kontrollera vad som omfattas av servitutet.

ANNONS
- Kom ihåg att underhållsaspekten inte regleras i servituten. Det är något man behöver komma överens om grannar emellan.

Fakta: Åtta tips när du ska köpa fritidshus

1. Besiktiga sommarstugan. Anlita gärna en professionell besiktningsman.

2. Kontrollera vattnet. Vattnets kvantitet och kvalitet ingår i köparens undersökningsplikt.

3. Skorsten och eldstad ingår också i köparens undersökningsplikt. Därför kan det vara värt att göra en provtryckning.

4. Vem har ansvar för vägen – kommunen eller en vägförening? Att tillhöra en vägförening kan innebära höga kostnader.

5. Kontrollera avloppet. De flesta sommarstugor har enskilt avlopp. Finns tillstånd? Finns föreläggande från kommunens miljökontor?

6. Ingår verkligen båtplatsen? En eventuell båtplats kan vara en personlig rättighet som inte följer med fastigheten.

7. Finns servitut? Innebär köpet att exempelvis mark eller brunn delas med någon granne?

8. Finns framtida byggplaner för området? Kontrollera med kommunens byggnadsnämnd.

Källa: Villaägarna

ANNONS