Kanske så mycket som 30 000 ton oförstörbar kattsand hamnar i soporna.
Kanske så mycket som 30 000 ton oförstörbar kattsand hamnar i soporna.

Kattsand av bentonit lagras på tippen

ANNONS
|

Kattsand gjord av bentonitlera är förstahandsvalet för många kattägare. Det visar försäljningsstatistiken. Hälften av all kattsand som säljs i detaljhandeln är av den här typen.

Den använda sanden slängs i soporna. Som sedan körs till en förbränningsanläggning. Och där händer – ingenting.

Bentonit kan nämligen inte eldas upp. Istället blir det cementliknande klumpar kvar, som får transporteras till soptippen. Där blir den sedan liggande eftersom bentonit inte kan förmultna eller lösas upp av vatten.

Och det handlar om mycket bentonit per år.

– I Sverige finns cirka 1,3 miljoner katter, säger Patrik Tengdelius, inköpschef på Zoosupport. Det finns inga siffror på hur många av dem som helt eller delvis är innekatter med toalettlåda. Men en innekatt som använder bentonitsand gör åt cirka 5–10 kilo per månad, beroende på individ och produktens kvalitet.

ANNONS

Om man räknar med att hälften av katterna i landet använder låda, och att 50 procent av deras ägare köper bentonitsand, så handlar det om 325 000 katter i Sverige. Om de i snitt gör åt 7,5 kilo kattsand per månad, så betyder det att nästan 30 000 ton bentonit hamnar i soporna.

Läs också: Alternativ gör kattlådan mer ekologisk

Läs också: Fakta: Stora prisskillnader på kattsanden

– Ämnet är inte miljöfarligt i sig, men det tar upp plats, säger Erik Pettersson, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Göteborg.

Det finns inget förbud mot att kasta kattsanden i soporna.

– Miljöbalken säger att man ska välja den bästa produkten från ett miljöperspektiv, och vill man hårdra det så gäller det förstås även den enskilde medborgaren. Men ur avfallsperspektiv är det inte en så stor fråga att vi skulle gå in med förelägganden – det är inte en framkomlig väg. Hur ska man kontrollera att människor inte slänger kattsand i soporna?

Han menar att det som behövs är konsumentupplysning så att kattägarna kan göra val som är bättre för miljön.

– Frågan om bentoniten är ju intressant ur ett resurshushållningsperspektiv. Vår konsumtion har effekter någon annanstans på jorden. Det är ju miljöförstörande bara det att man bryter den här bentoniten på avlägsna platser och transporterar det hit till Sverige.

ANNONS

– Ur miljösynpunkt är det ju mycket bättre med material från närområdet som kan brännas och alltså bli biobränsle.

Fakta: Så blir du av med kattsanden

• Det är tillåtet att kasta kattsand i hushållssoporna.

• Sand gjord av material som papper och träfiber går också att bränna.

• Försök däremot inte spola ner kattsanden i toaletten. Handlar det om klumpbildande sand – som suger åt sig fukt och blir till en cementliknande boll – så kan man få totalstopp i rören.

ANNONS