Chalmers kårordförande Carl von Rosen Johansson berättar att han ofta kommer i kontakt med nyantagna studenter som inte har tak över huvudet.
Chalmers kårordförande Carl von Rosen Johansson berättar att han ofta kommer i kontakt med nyantagna studenter som inte har tak över huvudet.

Åratal i kö för studentbostad

För de som inte ställde sig i bostadskö för flera år sedan är det en knivig situation. Flera års kötid väntar och de som fått kontrakt stannar allt längre.

ANNONS
|

En ny termin väntar. De två största studentbostadsbolagen Stiftelsen Göteborgs studentbostäder (SGS) och Chalmers Studentbostäder blir dagligen kontaktade av intressenter. Tillsammans har de strax under 10 000 lägenheter som alla är uthyrda. Och kön ringlar sig lång för att få ett kontrakt. Minst ett och ett halvt års köande väntar innan en bostad blir aktuell. Gunnar Wikehult är uthyrningschef på SGS. Han säger att trycket på studentbostäderna är ungefär lika stort som förra året.

– Varje dag ringer mellan 40 och 50 personer för att se om vi fått något återbud. Sedan är det de som ringer in och säger att de inte vet vad de ska göra och att de inte har någonstans att ta vägen.

ANNONS

Andelen studentbostäder har nästan fördubblats sedan millennieskiftet men behovet är fortsatt skriande och kötiderna fortsätter att växa. Och de som haft turen att signera ett bostadskontrakt väljer att bo kvar allt längre, vilket innebär att omsättningen är låg. I genomsnitt bor en person med kontrakt hos SGS i två och ett halvt år, vilket är en ökning med sex månader sedan år 2000.

För att komma till bukt med bostadsproblemet har elva aktörer från bland annat kommun och högskola gått samman och startat projektet gbg7000+. Magnus Bonander är fastighetschef vid SGS och delaktig i projektet som drog i gång i våras.

– Alla har länge varit överens om att det finns en bostadsbrist, men vi har inte kommit överens om hur stor den är. Det här är jättebra för nu har vi en gemensam målbild att verka för. Staden måste få fram mark och vi måste bygga mer.

En utredning som gjorts inför projektet visar att det bör finnas mellan 16 000 till 21 000 studentbostäder år 2025 för att marknaden ska vara i balans. Detta är förutsatt att andelen helårsstudenter kommer att vara mellan 36 000 och 40 000. Därför har aktörerna valt att sikta på att bygga 7 000 nya bostäder mellan år 2016 och 2026. Och Magnus Bonander är positivt inställd, även om han menar att ribban är högt satt.

ANNONS

– Det här är första gången vi alla suttit ner vid samma bord. Det är ett tufft mål som vi har satt, men tillsammans tror jag att vi har god chans att lyckas.

Bostadskön

  1. Att få ett studentrum genom SGS krävs minst ett och ett halvts års köande. För en lägenhet utanför centrum krävs runt två år och för en inom centrum krävs tre till fem års väntetid.
  2. Räkna med en kötid på mellan två till tre år för att få en bostad genom Chalmers studentbostäder.
  3. För att få en vanlig lägenhet genom Boplats krävs minst fyra års kötid för stadens ytterområden.
  4. Vill du bo i centrum får du räkna med att vänta minst sex år.
ANNONS