Alkoholråd skärps – max tre öl på en kväll

Tre små eller två stora starköl vid ett tillfälle. Dricker du mer ska du erbjudas vård. Det är budet för både män och kvinnor i Socialstyrelsens nya alkoholrekommendationer till hälso- och sjukvården.
För männen innebär det en tydlig skärpning jämfört med tidigare.
– Fyra glas bedöms som intensivkonsumtion, säger Per Ek, enhetschef på Socialstyrelsen.

ANNONS
|

De nya rekommendationerna från Socialstyrelsen är att hälso- och sjukvården bör erbjuda stöd till dem som dricker tio standardglas eller mer per vecka, eller fyra standardglas eller mer per tillfälle en gång i månaden eller oftare. Ett standardglas motsvarar en liten starköl (33 cl) eller ett glas vin.

Det innebär att en individ enligt Socialstyrelsens nya rekommendationer maximalt bör inta två så kallade stora stark, innehållande 50 cl per glas, per tillfälle.

Dricker man mer än så klassas det enligt Socialstyrelsen som riskbruk.

För kvinnor innebär det ingen förändring jämfört med de förra rekommendationerna. Men för män innebär det en minskning med fem standardglas per vecka och ett standardglas per tillfälle.

ANNONS

Socialstyrelsen: Fyra glas bedöms som intensivkonsumtion

Per Ek är enhetschef på Socialstyrelsen och bekräftar bilden av att det är max tre glas per tillfälle som gäller. Överstigs den mängden bedöms individen hamna i riskzon för överkonsumtion.

– Ja, precis så är det. Max tre öl vid tillfälle. Fyra glas bedöms som intensivkonsumtion.

Vem är det som ska göra de enskilda bedömningarna kring detta?

– Vården. De här rekommendationerna är i första hand skrivna till sjukvården och inte till allmänheten.

Hur många svenskar är det som ligger i riskzonen, skulle du säga?

– Ingen som helst aning. Jag vet inte ens om vi har tittat på det. Det är en fråga för vården.

Vart ska man vända sig om man ligger i riskzonen, är det i första hand vårdcentralen?

– Det beror på vilka kontaktytor med vården man har.

Ökad cancerrisk

Anledningen till att rekommendationerna nu skärps för männen är att forskning på området visar att de löper större risk än man tidigare trott att drabbas av alkoholrelaterade skador, enligt Thomas Lindén, avdelningschef på Socialstyrelsen.

– Den visar att, förutom risken för beroende och skador på hjärna och lever, så finns det också en ökad risk för cancer som är bättre kartlagd nu än vad den har varit tidigare, säger han.

ANNONS

Varför gränserna för riskbruk av alkohol var högre för män än för kvinnor i de förra rekommendationerna berodde enligt Thomas Lindén på att kvinnor får en högre alkoholkoncentration i blodet än män vid samma konsumtion.

– Men det vi nu har tagit in är alltså att män har en större hälsorisk vid samma konsumtion. De drabbas också i större utsträckning av olycksfall i samband med alkoholkonsumtion, säger han.

Tecken på hög alkoholkonsumtion

Det finns flera symtom och sjukdomar som kan bero på en hög alkoholkonsumtion. Här är några exempel:

Tidiga tecken

Skador genom olycksfall.

Sociala problem – exempelvis inom arbetet, studier eller i relationer.

Högt blodtryck.

Sömnsvårigheter och sämre sömnkvalitet.

Oro, nedstämdhet och ångest

Senare tecken

Hjärtklappning och oregelbundna hjärtslag.

Infertilitet och impotens.

Sämre minne, yrsel och dålig balans.

Leversjukdomar och cancersjukdomar.

Sura uppstötningar och halsbränna.

Besvär från mage och tarm

Källa: Alkohol och din hälsa, patientbroschyr, VGR.

Några särskilda alkoholrekommendationer för ammande kvinnor, som har varit ett omtvistat ämne genom åren, finns inte. Gruppen är inte med i de nya rekommendationerna.

– Livsmedelsverket kommer att uppdatera de svenska kostråden utifrån de nya nordiska näringsrekommendationerna från 2023. I dessa finns gruppen ammande kvinnor med.

Enligt Lindén finns dock hittills ingen forskning som tyder på risker för barnet att få i sig alkohol från bröstmjölken hos en kvinna som dricker alkohol på den här nivån.

Forskningen går isär

Enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) bör man avstå från alkohol helt och hållet, eftersom det inte finns någon säker gräns för alkoholkonsumtion.

TT: Varför skiljer sig Socialstyrelsens rekommendationer från NNR:s?

– Man kan inte sätta en gräns när det är ofarligt att dricka alkohol, men på en lägre konsumtion så går studierna för mycket isär för att vi ska kunna lämna en sådan rekommendation, säger Thomas Lindén.

ANNONS

Rekommendationerna är en del av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för hälsosamma levnadsvanor och ska alltså fungera som vägledning inom hälso- och sjukvården. Men privatpersoner bör beakta sin samlade risk av olika faktorer, där alkohol är en del, enligt Thomas Lindén.

– Privatpersoner bör ta in all information som finns, ju mer alkohol man dricker desto större är hälsoriskerna, säger han.

– Men vi vänder oss till hälso- och sjukvården så att de vägleds i vilken nivå av alkoholkonsumtion det är rimligt att erbjuda stöd på, till exempel med stödsamtal eller annat.

Socialstyrelsen skriver att myndighetens nya gräns ligger i linje med hur andra länder, som Australien, Storbritannien och Danmark, ser på riskerna med alkohol.

LÄS MER:Nya råd: Ät ännu mindre kött och undvik alkohol

LÄS MER:Nya alkoholalternativen – berusning utan bakfylla

LÄS MER:Alexandra började dricka som 13-åring – blev nykter vid 23

Fakta: Socialstyrelsens rekommendationer

Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda stöd till personer som har ett riskbruk av alkohol.

Riskbruk av alkohol definieras som att dricka något av följande: 10 standardglas eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer per dryckestillfälle en gång i månaden eller oftare. Gränserna är samma för både män och kvinnor.

Det finns dock tillfällen då alkohol bör undvikas helt, till exempel före 18 års ålder, vid graviditet och inför en operation.

Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram ren alkohol. Det motsvarar till exempel 50 cl folköl, 33 cl starköl, ett litet glas vin eller 4 cl sprit.

Socialstyrelsen klassade tidigare konsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 standardglas för kvinnor som riskbruk, alltså 15 respektive 10 glas.

Källa: Socialstyrelsen

ANNONS