Äldre kvinnor är särskilt utsatta för våld – få tantjourer finns

Livet som pensionär är inte alltid en rofylld tillvaro och många lever i en vardag av våld och övergrepp. Våldsutsatta äldre kvinnor är ofta särskilt sårbara, men få av de drabbade söker hjälp. Det vill Tantjouren i Norrköping ändra på.