12 djur som lever på och i din kropp

Världen är full av insekter och parasiter som gillar att livnära sig på människor. En del orsakar ”bara” obehag som klåda och irritation, medan vissa kan orsaka svår blodbrist och i värsta fall döden. Här listar vi några av dem som lever på oss människor.