Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Den uppdaterade kostnadskalkylen för Västsveriges tågnät är på närmare 190 miljarder kronor. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT
Den uppdaterade kostnadskalkylen för Västsveriges tågnät är på närmare 190 miljarder kronor. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

Adam Cwejman: Vem kommer svara för Västlänkens misslyckanden?

Det har blivit klart att det kommer behövas betydligt större satsningar på tågtrafiken i Västsverige än vad det var tänkt för några år sedan. Men finansiering saknas och därmed måste frågan besvaras om hur Västlänkens miljövinster egentligen ska räknas hem.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

För två år sedan kom Trafikverkets plan för infrastruktursatsningar i Sverige. Det var en kalldusch för Västsverige. Inga betydande satsningar mellan 2018 och 2029. Medan Stockholm och Uppsala skulle få fyrspår skulle alla satsningar mellan Borås och Göteborg skjutas bort till en mycket avlägsen framtid.

De uteblivna satsningarna sved ordentligt. Inte minst mot bakgrund att löftet kopplat till Västlänken var att den skulle kombineras med en kraftigt utökad järnvägskapacitet i Västsverige.

Tågtunneln planerades mot bakgrund av att det skulle göras satsningar i Västsverige på omkring 44 miljarder kronor. Detta var 2013. Nu har det gått ett par år och på en presentation som framlades för Regionfullmäktige har siffrorna reviderats upp. Behovet i Västsverige är på mellan 140 och 190 miljarder kronor.

Om de nya behoven ska mötas och Västlänken därmed får den inramning som utlovades för att kapaciteten ska maximeras, måste Västsverige få hela Sveriges infrastrukturpengar under en tioårsperiod. Vem som helst inser att detta inte kommer att ske.

Ska en satsning av Västlänkens storlek räknas hem ekonomiskt och miljömässigt behövs det mycket stora satsningar på tåginfrastrukturen i Västsverige, detta har varit tydligt från början. Västlänken isolerad kommer aldrig ge de vinster i ökat kollektivtrafikresande som har utlovats. Men inte ens om man skulle få täckning för den nya fantasisumman så är satsningarna särskilt kloka.

Problemet med järnvägsdrömmarna i Sverige just nu är inte bara att de är dyra. Det kan de väl få vara om miljövinsten är stor. Tyvärr är det precis tvärtom. Själva bygget i sig är mycket utsläppsdrivande och det finns mycket lite som tyder på att dessa utsläpp kan hämtas hem i kraftigt ökat resande med tåg.

Givetvis kommer vissa, givet ökad kapacitet och tätare turer, att välja tåget. Men inte upp till den nivå som krävs för att själva byggets utsläpp ska bli neutralt. Vi kommer som samhälle hamna på minuskontot avseende utsläpp.

Ett annat problem med de här satsningarna är att utvecklingen av fossilfria fordon går rasande snabbt just nu. Det kan handla om el- eller gasdrivna fordon. Vissa kommer sannolikt vara självkörande, andra inte. Logistik och persontransporter kommer att genomgå omfattande förändringar bara det kommande decenniet.

Järnvägssatsningarna, som vi alltså ändå inte ser ut att ha har råd med, löper betydligt längre och riskerar att bli föråldrade redan innan de är klara. Lite som Västlänken då, som projekterades i en tid när regionförstoring var i ropet och då förtätning något otäckt. Det är inte säkert att den infrastruktur som vi idag tar för given som det klimatsmarta alternativet är så smart om tjugo år.

Samtidigt som fonden för hela Västlänken kollapsar så går det inte så bra för själva bygget heller. Enligt planen skulle Haga station vara utgrävd för ett halvår sedan. Det är fortfarande en lerhög. Tunnlarna är försenade och problemen med att bygga vid Kanaltorget är ännu inte lösta.

Det vore väl snarast osannolikt om det inte väntar än fler förseningar och därmed kostnadsökningar. Samtidigt som själva idén med hela Västlänken, om möjligt, blir ännu mer omodern och svår att försvara ur ett miljö- och klimatperspektiv för varje månad som går.

Politikerna som fattade besluten om Västlänken är sedan länge borta. Men deras arvtagare surrade sig vid masten och ville till varje pris genomföra besluten. Trots kostnadsökningar, brutna löften om finansiering, tidsplan och miljövinster. Bygget kommer att baxas igenom. Men utan de satsningar på tågtrafiken som ju faktiskt skulle ge Västlänken det mervärde som det var tänkt.

Ingen kan väl vara nöjd med detta, inte ens de som faktiskt omhuldar Västlänken allra mest?