Välkommen Jesper Sandström som kolumnist på ledarsidan!

Idag publiceras den första kolumnen på ledarsidan av Jesper Sandström som framöver, varannan vecka, kommer ge sina perspektiv på vad som händer i den göteborgska och svenska politiken.

Det här är en åsiktstext från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

ANNONS
|

Vem är Jesper Sandström?

- Idag främst översättare, copywriter, skribent och utbildare inom de områdena. Utöver det professionella är jag gammal punktrummis som sjunger hellre än bra (mina ungdomssynder går att hitta här och var på Internet). Har alltid varit väldigt intresserad av språk och kommunikation, mer specifikt hur människor bäst förstår varandra och vad man kan göra för att skapa mer av sådan förståelse.

- Brukar ibland säga mina till synes olika roller som översättare och opinionsbildare går ut på att göra ungefär samma sak: att ta ett budskap som är solklart för vissa men helt obegripligt för andra – och göra det tillgängligt för fler. Jag skriver inte text i hopp om ryggdunkar och glada tillrop från redan likasinnade liberaler, utan hoppas på att sätta griller i huvudet på såväl kommunister som konservativa.

ANNONS

Din första text handlar om prioriteringar i välfärden och varför de går fel, varför sker detta så ofta?

- Svår fråga, men jag tror att en viktig del av svaret finns i hur den offentliga sektorn fungerar. Politikerrollen, i synnerhet i den socialdemokrati som varit norm i Sverige under väldigt lång tid, handlar mycket om att pracka på andra människor sina egna preferenser, sin egen tydliga och stundvis utopiska bild av hur samhället ska se ut.

- För att överhuvudtaget vilja göra något sådant måste man vara ganska övertygad om sina egna idéers förträfflighet. Den sortens hybris, kombinerat med personlig prestige och en ovilja att erkänna egna fel och brister, leder ofta till att politiker struntar både i kritik på förhand och konsekvensanalyser i efterhand. Risker du inte skulle velat ta med dina egna pengar bör du heller inte ta med andras.

Vad är det bästa, respektive sämsta med att bo i Göteborg?

- Jag får faktiskt svara ”vädret” på båda frågorna. Rörande det bästa förväntas man kanske häva ur sig något käckt om färska räkor och go’a, glada göteborgare, men jag är introvert skaldjursskeptiker, för kärlekens skull hitflyttad från norr om polcirkeln.

Vad kommer du skriva om i dina texter för oss?

ANNONS

- Aktuella eller av annat skäl viktiga politiska och sociala frågor som intresserar mig. Sådant som händer i eller har en väsentlig påverkan på Göteborg och området runtomkring. Jag kommer att återkomma mycket till det jag pratar om här ovanför. Vikten av att vara ödmjuk, noggrann och eftertänksam oavsett vem man är och vad man gör – men särskilt om man utövar makt över andra.

ANNONS