Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

 Bild: Ernst Henry Photography
Bild: Ernst Henry Photography

Adam Cwejman: Vägs ände för de religiösa friskolorna

Det blir alltmer uppenbart att religiösa friskolor inte är ett fungerande inslag i Sverige. Rapporter om missförhållanden avlöser varandra och Skolinspektionens efterkontroller räcker inte för att få systemet på fötter.

Det här är en text från GP Ledare. Ledarredaktionen är oberoende liberal.

De religiösa friskolorna i Göteborg skapar rubriker snart varje vecka. Mönstret går igen. Etableringsrätten som friskolesystemet medger missbrukas systematiskt. Senast stängdes Primusskolan i Göteborg av Skolinspektionen.

Skolan, som drivs med en islamisk profil, påstod sig ha bygglov för att bedriva skolverksamhet vilket inte stämde. Undervisningen för elever upp till årskurs sex bedrevs i ett industriområde i Gårdsten i lokaler avsedda för småindustrier. 13,5 miljoner kronor har betalats ut till skolan enligt SVT Väst som granskat verksamheten.

Sedan har vi den omskrivna Vetenskapsskolan vars verksamhet enligt Skolinspektionen inte var förenlig med läroplanen. Skolan fick bland annat kritik, vilket GP tidigare rapporterat om, för att det förekom otillåtna religiösa inslag, som könssegregering och bön under lektionstid.

Skolan hade också, vilket SR i en granskning upptäckte, inskrivet i ägaravtalet ett direktiv om att ledningen skulle utgå ifrån ”den islamiska rättens grunder” (15/10 2918). Skolans tidigare huvudman, Abdel Nasser El Nadi, hade även på Säpos initiativ satts i förvar av Migrationsverket på grund av kopplingar till islamistisk extremism.

Detta är alltså en skola som fått miljonbelopp av Göteborgs Stad för att bedriva skolverksamhet. Kravet på nedläggning av skolan som restes av kommunalrådet Helene Odenjung (L), framstår därför som helt rimligt. Svensk skola ska inte vara en plats för religiös indoktrinering utan för allsidig och professionell undervisning

Friskolornas riksförbund skulle ha kunnat förekomma det här problemet genom att föreslå politiska lösningar. Främst av hänsyn till eleverna som potentiellt kan hamna på problematiska skolor men även av hänsyn till själva företeelsen friskolor. Men i avsaknad av några sådana initiativ får Friskolornas riksförbund finna sig att politikerna drar i handbromsen.

Socialdemokraterna är tydliga med att de vill totalförbjuda friskolor på religiös grund – även Liberalerna har förordat stopp för nyetableringar. Detta är också något vi sannolikt rör oss närmare mot. Det innebär inte att konfessionsfria friskolor per definition skulle vara undantagna från problem, men de religiösa friskolorna, i Göteborgs fall de med muslimsk inriktning, är främst de som hamnat snett.

Som en konsekvens av Januariöverenskommelsen ska ett tillfälligt etableringsstopp av religiösa friskolor utredas. Friskolornas riksförbund svarade genom sin ordförande Ulla Hamilton på detta med att hänvisa till att det strider mot Europakonventionen. Men det är att göra det lätt för sig. Om de religiösa friskolornas upprepade gånger missköter sitt undervisningsuppdrag går det inte att gömma sig bakom Europakonventionen.

Svenska politiker har i främsta haft ett ansvar att upprätthålla undervisningsnivån i Sverige, inte följa konventioner som potentiellt, vilket är fallet i Göteborg, står i strid med rätten till en kvalitativ undervisning som går i linje med läroplanen för de svenska skolorna.

Friskolereformen har både varit vågad, framgångsrik och, vilket är fallet med de religiösa friskolorna i Göteborg, helt katastrofal. Nu lappas och lagas det genom Skolinspektionens efterkontroller och journalistiska gräv som avslöjar missförhållanden bland skolorna. Men det skapar ingen långsiktigt hållbar lösning. Regeringens linje om totalstopp för nyetableringar är helt rätt väg att gå.